Analiza kanałów chłodzących jako kryterium oceny regulatora temperatury formy

Sposób projektowania wydajnego systemu chłodzenia ma zawsze kluczowe znaczenie dla jakości produktu i czasu cyklu w procesie formowania wtryskowego. Analiza kanałów chłodzenia Moldex3D może przewidywać i weryfikować wydajność różnych konstrukcji systemów chłodzenia.

Ponadto analiza układu chłodzenia 3D CFD może pomóc w wizualizacji przepływu czynnika chłodzącego wewnątrz kanałów chłodzących, co pozwala projektantom na dalszą optymalizację konstrukcji kanałów chłodzących w oparciu o wyniki analizy trójwymiarowej, takie jak linie płynięcia i natężenie przepływu.

Bardzo ważny jest również wybór odpowiedniego regulatora temperatury formy. Chociaż wyniki symulacji chłodzenia mogą służyć jako dobry punkt odniesienia, to analiza kanałów chłodzących Moldex3D dostarcza użytkownikom bardziej szczegółowych informacji, które mogą być wykorzystane do wyboru odpowiedniego regulatora temperatury formy.

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby uzyskać informacje niezbędne do oceny wymaganego regulatora temperatury formy.

Krok1: Przygotuj model obliczeniowy z systemem chłodzenia i utwórz analizę. W parametrach obliczeniowych podczas konfiguracji analizy włącz analizę układu chłodzenia (Cooling channel analysis) (analiza sieci kanałów chłodzenia lub analizę kanałów chłodzenia 3D).

Uwaga: Kanały chłodzenia zdefiniowane przez linie umożliwiają analizę sieci kanałów chłodzenia (network analysis), natomiast model kanałów chłodzenia 2D i 3D umożliwiają analizę kanałów chłodzenia 3D (3D solid analysis).

analiza układu chłodzenia moldex3d
Włącz analizę układu chłodzenia w ustawieniach parametrów obliczeniowych

Krok2: Dokończ pozostałą konfigurację analizy i uruchom zadanie obliczeniowe z sekwencją analizy dla cyklu średniego (C) lub cyklu przejściowego (Ct). Po zakończeniu symulacji otwórz plik LGC w folderze Analiza w folderze uruchomienia obliczeń i znajdź blok  < Mold Temperature Controller Reference > jak pokazano poniżej.

Moldex3d - analiza układu chłodzenia
Znajdź plik LGC w folderze uruchamiania analizy

Krok3: Blok zawiera informacje o całkowitym natężeniu przepływu i maksymalnym spadku ciśnienia w układzie chłodzenia, a także informacje o każdym punkcie wejścia układu chłodzącego. Korzystając z tych danych, możesz wybrać odpowiedni regulator temperatury formy, który spełni kryteria wyznaczone w wykonanej analizie.

tabela układu chłodzenia
Porównaj informacje o ciśnieniu i natężeniu przepływu ze specyfikacją regulatora temperatury formy (przykład)