O nas

PAWFORM, jest firmą od ponad 10 lat pracującą w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Na początku działalności świadcząca typowe usługi w zakresie projektowania wyrobów oraz form wtryskowych. Dziś, oferujemy kompleksowe wsparcie związane z wdrożeniem nowego wyrobu do produkcji. Zaczynając od projektowania detali, konstrukcji form wtryskowych, wykonania prototypów, czy wykonując symulację wtrysku a kończąc na wykonaniu form wtryskowych i wdrożeniu ich do produkcji oferujemy Klientom cały zakres usług niezbędnych na etapie rozwoju i wdrożenia nowego wyrobu.

Projektowanie i konstrukcja produktów

W zakresie projektowania i konstrukcji detali z tworzyw sztucznych świadczmy kompleksowy zakres usług obejmujący: opracowania założeń od strony funkcjonalnej i wizualnej, zaprojektowanie wstępnych koncepcji wizualnych, wzornictwo przemysłowe, konstrukcja mechaniczna, utechnologicznienie  wyrobu oraz wykonanie prototypów. We własnym zakresie przeprowadzamy testy funkcjonalne, wytrzymałościowe, tak aby być przekonanym, iż wykonany projekt spełni oczekiwania klienta. Chcemy być pewni, że zrobiliśmy wszystko, aby wyeliminować zagrożenia, które możemy dostrzec na etapie projektu wykorzystując Moldex3D oraz wykonane prototypy.

Przejdź do naszej strony aby zapoznać się ze szczegółami: https://pawform.pl/uslugi/projektowanie-wyrobow/

Konstrukcja form wtryskowych

Konstrukcja form wtryskowych jest procesem, który realizujemy etapowo, projektując poszczególne elementy funkcjonalne formy według ścisłe określonego schematu. Wprowadzając etapowość procesu projektowania, jesteśmy w stanie lepiej kontrolować cały proces projektowy i sprawniej omawiać z klientem założenia koncepcyjne np. odnośnie punktu wtrysku, położenia wypychaczy czy geometrii układu chłodzenia.

Proces projektowy realizujemy według następującego schematu:

  • Opracowanie założeń do budowy formy wtryskowej, opracowanie głównej koncepcji narzędzia, wstępna symulacja wtrysku, analiza DFM detalu
  • Podział na elementy formujące, konstrukcja suwaków, wypychaczy skośnych, oraz innych elementów formujących
  • Zabudowa korpusu formy, opracowanie koncepcji układu doprowadzenia tworzywa, układu chłodzenia, oraz układu wypychania, finalna symulacja wtrysku
  • Konstrukcja poszczególnych elementów funkcjonalnych formy – układ doprowadzenia tworzywa, układ chłodzenia, układ wypychania
  • Konstrukcja elementów dodatkowych, lista materiałowa BOM
  • Wykonanie rysunku zestawieniowego oraz rysunków wykonawczych

Zapraszamy na stronę www.pawform.pl aby zapoznać się ze szczegółami.

PAWFORM – świadczy także usługi budowy form wtryskowych, działając jako narzędziownia. Oferujemy naszym klientom nie tylko etap budowy samej formy wtryskowej ale także kompleksowe prowadzenie i nadzorowanie całego projektu. Prowadząc projekty w branży motoryzacyjnej, wypracowaliśmy schemat realizacji projektu, który umożliwia klientom, pełen wgląd w projekt na każdym z jego etapów. W sposób przejrzysty prezentujemy klientom konstrukcję formy wtryskowej, omawiamy wyniki symulacji wtrysku czy od pierwszego dnia pokazujemy harmonogram i planujemy każdy etap projektu. Budowa formy wraz z procesem zarządzania projektem daje Klientom pewność, iż na końcu otrzymają produkt, którego oczekują.

Dowiedz się więcej przechodząc na naszą stronę: https://pawform.pl/uslugi/formy-wtryskowe-produkcja/

Dodatkowo budowa chwytaków do form wtryskowych, automatyzacja produkcji:

https://pawform.pl/en/services/grippers-for-injection-molds/

Chwytaki do form wtryskowych

Realizując projekty konstrukcji oraz wdrożenia wyrobów do produkcji, na każdy etapie wspieramy się oprogramowaniem Moldex3D. Wykorzystując symulację typu „moldflow” jesteśmy w stanie wyeliminować 95% problemów wynikających z niedoskonałości konstrukcji danego produktu lub formy wtryskowej. Dzięki Moldex3D optymalizujemy takie aspekty projekty jak czas cyklu, deformacje czy parametry procesu, dzięki czemu zmniejszamy całkowity koszt uruchomienia produkcji danego wyrobu.

Z punktu widzenia sprzedaży oprogramowania Moldex3D, nabieramy cennego doświadczenia od strony sposobów wykorzystania Moldex3D. Przekazujemy je naszym Klientom na etapie wdrożeń systemu, szkoleń podstawowych lub szkoleń z interpretacji wyników symulacji wtrysku. Szczególnie istotnym aspektem szkoleń z interpretacji wyników jest możliwość przekazania jego uczestnikom doświadczeń związanych z oceną wyników analiz i odniesieniem jej do rzeczywistości. Na przykładach naszych projektów, praktycznie pokazujemy to co widać na symulacji, i tłumaczymy to czego na tym etapie rozwoju oprogramowania do symulacji wtrysku pokazać się nie uda.

Zapraszamy do współpracy!

www.pawform.pl