Zapoznaj się z rozszerzeniami Moldex3D

Solution Add-on, moduły dodatkowe

Poniżej lista dostępnych modułów dodatkowych. Odszukaj interesującą Cię funkcję i kliknij na zdjęciu aby pobrać prezentację. Chcesz porozmawiać o szczegółach? skontaktuj się z nami!

Współpraca z systemami CAD

Moldex3D Sync
SYNC

Daje możliwość optymalizacji projektu bezpośrednio w środowisku CAD. Wykorzystując możliwości pełnego zintegrowania Moldex3D z systemem do projektowania, Użytkownik ma możliwość synchronizacji zmian projektowych z wynikami symulacji wtrysku.

CAD Doctor
CAD Doctor

Umożliwia sprawną wymianę danych między Moldex3D a systemem CAD. Weryfikuje i naprawia uszkodzoną geometrię, dzięki czemu zwiększamy jakość siatki Mesh oraz otrzymujemy dokładniejsze wyniki analizy.

Wyroby z tworzyw wzmocnionych

Fiber

Wizualizuje orientację włókien, przewiduje anizotropowe właściwości termomechaniczne polimerów wynikające z przyjętego procesu wtrysku dla tworzy wzmocnionych włóknem szklanym, dzięki czemu Użytkownicy mogą przewidzieć odkształcenia i ocenić wytrzymałości detalu.

Stress
Stress

Przewiduje rozkład naprężeń wewnątrz detalu. Daje możliwość przypisania warunków brzegowych takich jak naprężenie lub siła, w celu oceny wytrzymałości strukturalnej wyrobu lub przewidywania możliwego pęknięcia detalu lub jego odkształcenia.

Moldex3D FEA Interface
FEA Interface

Zestaw interfejsów FEA zintegrowanych z wiodącymi systemami analiz wytrzymałościowych tj. ABAQUS, ANSYS, LS-DYNA, Marc, Nastran, czy Radioss. Użytkownik może wyeksportować wyniki analizy typu Fiber i Stress w celu dalszej analizy wytrzymałościowej w systemach FEA.

Moldex3D Digimat RP
Digimat-RP

Pomaga użytkownikom prawidłowo zaprojektować detal z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym. Daje możliwości szybkiego uzyskania modelu matematycznego orientacji włókien w przekroju wypraski, który jest następnie wykorzystywany w zaawansowanych analizach wytrzymałościowych FEA.

Micromechanics Interface (MMI)

Umożliwia eksport szczegółowych właściwości materiałowych wypraski w celu przeprowadzenia nieliniowych analiz strukturalnych; interfejsem pośredniczącym w wymianie danych są rozwiązania Digimat oraz Converse.

Analiza termiczna

Advanced Hot Runner

Obrazuje przepływ tworzywa oraz rozkład temperatury wewnątrz systemów gorąco kanałowych. Użytkownicy mają możliwość oceny wydajności oraz rozkładu temperatury wynikającej z zastosowanego układu grzania systemu GK.

3D Coolant CFD

Analiza przepływu (CFD) cieczy chłodzącej w kanałach 3D, wkładkach konformalnych wewnątrz gniazda formującego. Użytkownicy mogą wizualizować kierunek przepływu cieczy, przewidywać miejsca, które mogą powodować obszary koncentracji ciepła mające wpływ na wydłużenie czasu cyklu.

Wyroby optyczne

Moldex3D Optics
Optics

Przewiduje właściwości optyczne detalu wynikające z profilu płynięcia i rozkładu temperatury wewnątrz gniazda formującego. Współpracuje z systemem Code V w celu przeprowadzenia pełnej analizy optycznej detali z tworzyw sztucznych.

Moldex3D Viscoelasticity
Viscoelasticity (VE)

Oblicza zmiany lepkości i elastyczności materiałów z tworzyw sztucznych w różnych warunkach temperaturowych. Użytkownicy mogą ocenić wpływ na orientację molekularną, naprężenia szczątkowe, wypaczenie i właściwości optyczne.

Design of Experiments - DOE

Moldex3D Expert
Expert

Pomaga użytkownikom ocenić optymalne warunki procesu, takie jak czas dopakowania, czas chłodzenia lub temperatura formy. Moldex3D Expert tworzy warianty analizy i automatycznie dostarcza graficzne podsumowania.

Specjalne technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych

Compression Molding
Compression molding (CM)

Symuluje proces formowania tłocznego, w którym polimer jest prasowany we wstępnie ogrzanym gnieździe formującym. Moldex3D pomaga użytkownikom sprawdzić potencjalne wady powstałe w wyniku działania ciepła i ciśnienia, wybrać odpowiednie materiały i zoptymalizować warunki procesu.

Injection Compression Molding
Injection Compression Molding (ICM)

Symuluje proces formowania wtryskowego z doprasowaniem, zwykle stosowany do cienkich i płaskich wyrobów z tworzyw sztucznych, takich jak światłowody lub płyty kompaktowe. Użytkownicy mogą obserwować proces kompresji w czasie w gnieździe formującym oraz oceniać właściwości materiału i warunki procesu.

Powder Injection Compression Molding
Powder Injection Molding (PIM)

Wizualizuje proces formowania metalu lub ceramiki zmieszanego z tworzywem sztucznym. Użytkownicy mogą obserwować zachowanie przepływu surowca składającego się z proszku i spoiwa oraz przewidywać potencjalne wady. Możesz także ocenić wpływ szybkości ścinania i zoptymalizować warunki procesu.

Gas-Assisted Injection Molding (GAIM)
Gas-Assisted Injection Molding (GAIM)

Wizualizuje zachowanie płynięcia stopu, gdy gaz jest wtryskiwany do gniazda formy przez punkt wtrysku lub inny określony wlot gazu. Użytkownicy mogą przewidzieć typowe problemy GAIM, takie jak efekt: fingering effect, blow-through, lub corner effect.

Water-Assisted Injection Molding (WAIM)
Water-Assisted Injection Molding (WAIM)

Obrazuje dynamikę procesu wtrysku wspomaganego wodą dla detali pustych w środku. Dzięki wizualizacji zachowania penetracji płynu w gnieździe formującym użytkownicy mogą zdefiniować obszar przelewu i zoptymalizować warunki procesu.

Co-Injection Molding (CoIM)
Co-Injection Molding (CoIM)

Wizualizuje proces sekwencyjnego formowania wtryskowego warstwy wierzchniej i rdzeni z tworzyw sztucznych. Użytkownicy mogą wybrać parę materiałów z tworzywa sztucznego, aby zoptymalizować kombinację dwóch właściwości materiału. Można również przewidzieć potencjalne przebicie na powierzchni części.

Bi Injection Molding
Bi-Injection Molding (BiIM)

Wizualizuje proces formowania dwóch materiałów wtryskiwanych niezależnie do gniazda formy. Użytkownicy mogą zdefiniować rodzaj materiału, ustawić niezależne parametry napełniania i pakowania dla każdego materiału oraz obserwować zmiany natężenia przepływu z dwóch wejść stopu.

Foam Injection Molding (FIM)
Foam Injection Molding (FIM)

Symuluje zarodkowanie i wzrost pęcherzyków mikrokomórkowych, gdy stopiony materiał jest wtryskiwany do gniazda formy. Formowanie spienionego tworzywa w Moldex3D pomaga użytkownikom określić optymalne parametry przetwarzania w celu wyeliminowania potencjalnych wad i problemów z odkształceniami.

Resin Transfer Molding (RTM)
Resin Transfer Molding (RTM)

Wykorzystaj nieizotermiczną analizę 3D i wizualizuj zachowania przepływu dla różnych zastosowań. Użytkownicy mogą zweryfikować wpływ zmiany typu i orientacji maty z włókien na jakość końcowego wyrobu.

Chemical Foaming Molding (CFM)
Chemical Foaming Molding (CFM)

Formowanie metodą spieniania chemicznego (CFM) to proces formowania, w którym gniazdo formujące wypełnia się całkowicie gazem wytwarzanym w wyniku reakcji chemicznych, uruchomionej po zmieszaniu dwóch składników.

Zaawansowane narzędzia CAE

iSLM
iSLM

iSLM to inteligentny system zarządzania cyklem życia symulacji. iSLM to system internetowy, który umożliwia wielu zespołom dostęp i łatwe znajdowanie prawidłowych danych w celu rozwiązania konkretnych problemów wywołanych przez proces produkcyjny.

ScrewPlus
ScrewPlus

Przewiduje wpływ procesu zachodzącego wewnątrz agregatu na rozkład temperatury i objętości stopionego tworzywa. Moldex3D ScrewPlus pomaga użytkownikom ocenić wydajność ślimaka i poprawić dokładność analizy wtrysku.