Material Hub Cloud

Najbardziej wszechstronna baza danych materiałów dla przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych

Funkcje MHC

Przeglądarka materiałów znajdujących się w bazie danych
  • Wygodnie sprawdzaj materiały za pomocą ich indeksu jakości danych, krzywych właściwości i warunków przetwarzania
Obliczenia konstrukcyjne
  • Narzędzia oceny prędkości ścinania we obszarze przewężki, obliczenia spodku ciśnienia w układzie doprowadzenia tworzywa, czas chłodzenia ywpraski
Wyszukiwarka zamienników materiału
  • Wyszukiwanie zamienników dla danego materiału wraz z analizą podobieństw według kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika
Kalibrowanie danych materiałowych
  • Możliwość przesyłanie wyników badań dla własnego tworzywa, w celu ich kalibracji na potrzeby symulacji wtrysku
Wskazówki odnośnie doboru materiału
  • Wskaż odpowiedni materiał dla określonego rodzaju projektu, w oparciu o szczegółowe dane materiałow zawarte w MHC.
Mechanizm automatycznego generowania plików materiałowych na potrzeby symulacji
  • Wygodnie generuj plik wybranego materiału na potrzeby symulacji wtrysku symulacji Moldex3D
Porównywarka materiałów
  • Porównuj różne materiały w oparcie o krzywe i wykresy punktowe właściwe dla wybranych materiałów
Platforma wymiany danych dla producentów tworzyw sztucznych
  • Producenci tworzyw sztucznych mają możliwość umieszczenia swoich materiałów w bazie MHC i udostepnienie ich swoim klientom. 

Natychmiastowy dostęp za pomocą przeglądarki internetowej

Zaloguj się do Material Hub Cloud za pomocą przeglądarki internetowej aby uzyskać dostęp do najlepszej bazy danych tworzyw sztucznych i korzystać z wielu narzędzi przeznaczonych do ich analizy, porównywania i wyszukiwania.

Ciągła aktualizacja bazy danych

Ciągła aktualizacja bazy danych w zakresie nowych produktów i ich właściwości. Dzięki czemu jesteś na bieżąco informowany na temat nieustannie wprowadzanych zmian.

Ekskluzywna biblioteka materiałów

Dodaj ulubione materiały do swojej bazy danych, aby zarządzać nimi i pobierać je w dowolnym czasie i miejscu.

Wygodne funkcje

Sugestie dotyczące materiałów produktu i alternatywnych materiałów, porównywanie właściwości materiałów, dopasowanie danych pomiarowych, generowanie plików materiałów i inne wygodne funkcje pomagające w doborze materiałów i symulacji.

Przeglądarka materiałów

MHC przeprowadza rygorystyczne kontrole każdego scharakteryzowanego materiału, aby upewnić się, że każdy z nich zawiera dokładne i prawidłowe informacje. Pozwala użytkownikom sprawdzać właściwości mechaniczne tworzyw sztucznych, krzywe przetwarzania, warunki przetwórstwa oraz zalecenia odnośnie procesu.

Indeks jakości materiałów

Jakość danych MHC jest mierzona poprzez integrację źródeł danych, metod pomiarowych i kompatybilności danych dla sześciu kluczowych właściwości fizycznych. Dla każdej klasy materiału dostępny jest indeks jakości, który pozwala użytkownikom na szybką ocenę materiałów, oszczędzając czas na wczesnych decyzjach projektowych, jednocześnie zyskując pewność co do dokładności symulacji.

Ranking jakości materiału: wysoki
Wynik: ponad 80%

Ranking jakości materiału: średnia
Wynik: 60% ~ 80%

Ranking jakości materiału: niski
Wynik:poniżej 60%

Wyszukiwarka zamienników materiału

Wybór odpowiedniego materiału w fazie projektowania ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia wskaźnika awaryjności w produkcji, a znalezienie alternatywnych materiałów jest kluczowe dla utrzymania tempa masowej produkcji. Aby osiągnąć te cele, MHC pomaga znaleźć listę alternatyw, definiując właściwości fizyczne lub warunki przetwarzania. Możesz także określić najlepszy materiał alternatywny, przeprowadzając analizę podobieństwa.

Poniższe przykłady to trzy alternatywne materiały wybrane przez Alternative Material Function w analizie podobieństwa do przeprowadzenia symulacji Moldex3D. Z rozkładu ciśnienia wtrysku wynika, że najmniej podobny materiał ma największą różnicę ciśnień w porównaniu z materiałem oryginalnym.

Wskazówki odnośnie doboru materiału

Na rynku dostępnych jest blisko 10 000 tworzyw sztucznych. Jak znaleźć ten właściwy? MHC odfiltrowuje odpowiednie materiały na podstawie branży i charakterystyki produktu. Dzięki MHC znalezienie idealnego materiału nie będzie już igłą w stogu siana.

Porównywarka materiałów

Szybko porównuj właściwości wielu materiałów z krzywymi i danymi obok siebie. Wykres punktowy wizualizuje porównanie materiału wybranego przez użytkownika z innymi.

Obliczenia konstrukcyjne

Oszacuj prędkość ścinania w obszarze przewężki, spadek ciśnienia wzdłuż kanału wlewowego, czas chłodzenia części z tworzywa sztucznego, aby pomóc w zaprojektowaniu formy i czasie cyklu produkcyjnego. Funkcja właściwości tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem może oszacować moduł sprężystości i CLTE na podstawie typu polimeru, rodzaju włókna, stosunku i orientacji.

Kalibrowanie danych materiałowych

Przeniesienie danych eksperymentalnych do parametrów modelu wymaga profesjonalnej wiedzy i doświadczenia. Dzięki dopasowywaniu danych materiałowych możesz łatwo przesyłać surowe dane materiałowe i automatycznie uzyskiwać dobrze skalibrowane modele materiałowe, aby dobrze rozpocząć symulację.

Mechanizm automatycznego generowania plików materiałowych na potrzeby symulacji

Wygodnie generuj plik materiału do symulacji Moldex3D, wprowadzając informacje o tworzywie sztucznym, parametr materiału lub wynik dopasowania, a następnie możesz wyeksportować plik materiału do symulacji