Tworzenie prostego wykresu XY aby wyświetlić historię zmian właściwości w całym cyklu formowania

Podczas produkcji produktów formowanych wtryskowo widzimy tylko produkt końcowy i nie możemy bezpośrednio obserwować jak zmienia się produkt w czasie produkcji. Możliwość obserwacji zmian zachodzących w uplastycznionym tworzywie była by bardziej pomocna w zrozumieniu potencjalnych problemów, które mogą wystąpić podczas formowania wtryskowego.

W Moldex3D Studio użytkownicy mogą zdefiniować sondy i za ich pomocą stworzyć krzywą historii zmian, aby zrozumieć, jak zmienia się uplastycznione tworzywo podczas procesu formowania wtryskowego.

Krok 1: Otwórz projekt i określ materiał, warunki procesu, sekwencję analizy i parametry obliczeniowe. Następnie wykonaj analizę.

Uwaga: Zwiększ liczbę kroków czasowych poszczególnych fazy, aby wyniki krzywej historii zmian były dokładniejsze.

Krok 2: Kliknij Krzywą Historii  na karcie Results. Wybierz rodzaj analizy i etap formowania w czasie którego ma być obserwowana zmiana, a następnie wybierz źródło danych z menu rozwijalnego.

Uwaga: Do tworzenia krzywej historii zmian można użyć sensorów lub sond. Położenie sensorów powinno być określone przed uruchomieniem analizy. Solver Moldex3D dla zdefiniowanych sensorów zarejestruje dane dostępne w całym procesie analizy i udostępni je w trakcie analizy rezultatów. Położenie punktów sondy można ustanowić w dowolnym momencie za pośrednictwem . Program odczyta dane wyjściowe dla zdefiniowanych kroków czasowych i narysuje krzywą historii zmian. Dokładność danych sondy zależy więc od zdefiniowanego kroku czasowego.

Krok 3: Kliknij menu rozwijalne wyników i wybierz wynik i węzły, które chcesz obserwować, a następnie kliknij   , aby narysować krzywą historii.

moldex3d porady techniczne

Krok 4: Kliknij w prawym górnym rogu wykresu, aby otworzyć Kreatora ustawień wykresu. Na kolejnych kartach można zmienić poszczególne ustawienia wykresu.

Krok 5: W kreatorze Krzywej historii użyj , aby usunąć wybraną krzywą lub kliknij  aby zachować obraz krzywej / dane CSV.

Uwaga: Przy eksporcie danych CSV, zaznacz opcję Otwórz plik automatycznie po zapisaniu, aby otworzyć plik bezpośrednio ze ścieżki docelowej.