Szkolenie zaawansowane Moldex3D - interpretacja wyników

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 8-9 godzin
Miejsce szkolenia: Łódź, Biuro konstrukcyjne PawForm
Maksymalna liczba uczestników: 4

Opis szkolenia:

Szkolenie Moldex3D interpretacja wyników prowadzone w formie warsztatów, które w praktyczny sposób pokazują sposoby wykorzystania oprogramowania w czasie konstrukcji wyrobów z tworzyw sztucznych oraz budowy form wtryskowych.

Główny nacisk kładziemy na zobrazowanie i wyjaśnienie oceny wyników symulacji wtrysku pod kątem możliwych do zaobserwowania na detalach defektów typowych dla przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Bazując na realnych projektach budowy form wtryskowych, pokazujemy jak przy pomocy oprogramowania do symulacji wtrysku, uniknąć typowych błędów związanych z doborem punktu wtrysku, rozkładem temperatury na wyprasce, konstrukcją układu chłodzenia czy definicją wielkości i kierunkowości skurczu.

Szkolenie Moldex3D interpretacja wyników dedykowane jest dla wszystkich osób związanych z procesem przetwórstwa tworzyw sztucznych zarówno od strony budowy formy wtryskowej, jak i procesu produkcyjnego – konstruktorów, technologów, project managerów, osób nadzorujących zamawianie i proces budowy narzędzi.

Zapraszamy użytkowników oprogramowania:

 • Moldex3D
 • Autodesk Moldflow Insight
 • Autodesk Moldflow Advisor
 • Cadmold
 • Solidworks Plastics
 • innych

a także te osoby które na dzień dzisiejszy nie są aktywnymi użytkownikami oprogramowania do symulacji wtrysku.

Spis treści:

 1. Wstęp teoretyczny
 2. Wytyczne do projektowania form wtryskowych
 3. Interpretacja i ocena wyników symulacji wtrysku:
 • Detale wizualne
 • Detale techniczne
 • Detale techniczne z włóknem szklanym
 • Formy wtryskowe

Koszt netto: cena ustalana indywidualnie