szkolenie podstawowe z obsługi oprogramowania Moldex3D

Czas trwania szkolenia: 2 dni, 16 godzin
Miejsce szkolenia: Łódź, Biuro konstrukcyjne PawForm
Maksymalna liczba uczestników: 4

Opis szkolenia:

Szkolenie Moldex3D dedykowane jest dla nowych użytkowników oprogramowania odpowiedzialnych za przygotowanie symulacji wtrysku.
Celem szkolenia jest zapoznanie się z oprogramowaniem, przygotowanie użytkownika do samodzielnej pracy w przygotowaniu symulacji oraz jej uruchomianiu a także przeglądaniu uzyskanych wyników.

Szkolenie realizowane jest w oparciu o podręcznik w języku polskim, który po szkoleniu staje się własnością uczestników.

Spis treści:

1.Wprowadzenie do systemu Moldex3D
2.Schemat wykonania analizy
3.Przygotowanie modelu na potrzeby symulacji
4.Przygotowanie analizy
5.Przygotowanie analizy dla systemu GK
6.Przegląd wyników

Koszt szkolenia: cena ustalana indywidualnie