dostosowanie i kontrola legendy

Moldex3D Studio to zintegrowana platforma analityczna. Dzięki intuicyjnej obsłudze interfejsu użytkownicy mogą wykonywać wszystkie prace symulacyjne na jednej platformie. Przejrzyste przyciski umożliwiają szybkie ukończenie i zmodyfikowanie siatki modelu. Następnie model zostanie poddany analizie przez solver, a wyniki mogą być wyświetlane bezpośrednio na ekranie.

użyteczność legendy kolorów

Moldex3D Studio zwiększa również użyteczność legendy kolorów. Możliwe są następujące funkcje:

  1. Legenda kolorów może być umieszczona po lewej lub prawej stronie ekranu.
  2. Możliwość modyfikacji wartości granicznych, poprzez dwukrotne kliknięcie górnej i dolnej granicy legendy.
  3. Możliwość bezpośredniej modyfikacji zakres wyświetlenia na legendzie
  4. Gdy kursor myszy zostanie umieszczony na legendzie, pojawi się seria przycisków funkcyjnych.

W Moldex3D Studio użytkownicy mogą bezpośrednio na legendzie ręcznie edytować kolor legendy, co jest bardzo pomocne w prezentacji i dyskusji na temat wyników analizy.

Zapoznaj się z poniższymi przykładami możliwych modyfikacji.

Krok 1: W drzewie struktury projektu przełącz się na wyświetlanie wyników wykonanej analizy, legenda kolorów znajduje się po jednej ze stron okna wyświetlacza.

zapoznaj się z poniższymi ilustracjami

Sterowanie - legenda Moldex3D

Krok 2: Wartości domyślne górnej i dolnej granicy legendy kolorów to wartości Max/Min bieżącego wyświetlanego wyniku. Istnieją dwa sposoby dostosowywania wartości Max/Min bezpośrednio na legendzie kolorów w celu lepszej obserwacji wyświetlanych wyników.

  • Kliknij i przeciągnij czarny znacznik trójkąta, aby zmienić wartości Max/Min, wartość wyniku poza zmodyfikowanym zakresem pozostanie nie wypełniona.
  • Kliknij dwukrotnie wartość graniczną (wartość Max lub Min), aby ją zmodyfikować. Rozkład kolorów i rozkład wartości zostanie zaktualizowany na podstawie nowego limitu. Znaki Max/Min (czerwony i niebieski) pozostaną na tych wartościach jakie wynikają z aktualnie wyświetlanej analizy.
Sterowanie Legenda - Moldex3D

Krok 3: Najedź kursorem na legendę, aby włączyć pasek narzędzi operacji na legendzie:

Przenieś: Kliknij , legenda kolorów zostanie obwiedziona kropkowanym prostokątem wskazującym, że można ją przenieść. Kliknij legendę i przeciągnij ją od lewej do prawej w oknie wyświetlania.

Uwaga: Gdy drzewo struktury projektu jest zwinięte, legenda umieszczona jest przy lewej krawędzi ekranu. Gdy drzewo struktury jest rozwinięte legenda jest umieszczana przy krawędzi drzewa struktury projektu.

Ustawienia: Kliknij , aby zmienić ilość podziałów legendy kolorów.

Sterowanie legendy - Moldex3D

Zakres zamrożony: Kliknij , aby zamrozić zakres legendy kolorów, w przeciwnym razie, zakres wartości Max / Min będzie się różnić w różnych krokach czasowych.

Resetuj zakres wyświetlania: Kliknij , aby zresetować wszystkie ustawienia legendy kolorów od ustawień domyślnych.

Wypełnij obszary poza zakresem: Kliknij , aby wypełnić obszar kolorem Max/Min, jeśli wartość wyniku jest poza bieżącym zakresem legendy. Jeżeli ta opcja jest wyłączona obszar nie będzie wyświetlał żadnego koloru.

symulacja Moldex3D

Odwróć kolory legendy: Kliknij , aby odwrócić kolory legendy.

symulacja Moldex3D

Rozkład pasmowy: Kliknij , aby przełączyć rozkład kolorów legendy z ciągłego na styl pasmowy.

symulacja Moldex3D