symetria w analizie wypełnienia: zmniejszenie liczby elementów i zwiększenie wydajności obliczeń

Formy wtryskowe wielogniazdowe są szeroko stosowany w produkcji wyprasek o małych i średnich gabarytach. Jest to powszechne w układach zimno kanałowych, jak i gorąco kanałowych i obejmuje zarówno małą liczbę gniazd (2 – 8 gniazd w systemie zimno kanałowym) oraz dużą liczbę gniazd (16 – 128 gniazd w systemie gorąco kanałowym). Wykonanie symulacji takiego systemu wielogniazdowego zwykle wymaga długiego czasu pracy procesora, zwłaszcza gdy liczba gniazda jest wysoka, ponieważ liczba elementów całego modelu znacząco przewyższa liczbę elementów pojedynczego gniazda.

Moldex3D pozwala tak przygotować model, aby skonfigurować symetrię. Ta funkcja oferuje kilka opcji układu symetrii 1/2 lub ¼. Użytkownicy mogą swobodnie wybierać konfigurację, która pasuje do ich systemów. Korzystając z tej funkcji, można zmniejszyć liczbę elementów i zwiększyć wydajność obliczeń.

symetria moldflow

Przygotowanie symetrii modelu w Moldex3D

Krok 1: Zdefiniuj układ doprowadzenia tworzywa wraz z punktem doprowadzenia tworzywa (Melt Entrance) tak aby oprogramowanie było w stanie zidentyfikować możliwość utworzenia symetrii.

symetria moldflow

Uwaga:

  1. Krzywa układu doprowadzenia tworzywa musi być zdefiniowana tak aby możliwe było określenie symetrii.
  2. Dla układu doprowadzenia tworzywa należy pamiętać, że:
  • Przewężka układu doprowadzenia tworzywa może być w formacie bryłowym (STP, STL).
  • Kanały układ doprowadzenia tworzywa muszą być zdefiniowane jako linie.
  • Można dodać dowolną ilość przewężek i kanałów układu doprowadzenia tworzywa.
  • Przy łączeniu kanału doprowadzenia tworzywa w postaci linii z przewężką w formacie bryłowym należy linię dołączyć do ściany przewężki.
symetria moldflow
analiza moldflow

symetria możliwa

symetria niemożliwa

przewężka bryłowa

Krok 2: Kliknij ikonę Symmetry   na karcie Model, aby uruchomić panel ustawień.

Krok 3: Określ typ symetrii oraz rodzaj układu. Określ wymagane parametry.

Uwaga:

  1. W oknie graficznym zobaczysz pełny model.
  2. Parametr (A) istnieje tylko w konfiguracji typu 1/4 z układem gniazd X.
  3. Niektóre układy będą dostępne tylko wtedy, gdy konfiguracja układu doprowadzenia tworzywa z kroku 1 spełnia wykonalność tych układów.
analiza moldex3d

Krok 4: Kliknij  aby potwierdzić ustawienie, lub  aby zamknąć panel sterowania.

Dokończ przygotowanie modelu, ustaw analizę i uruchom symulację Moldex3D.

model pełny

Model z symetrią

Liczba elementów:
Część: 433.344
Układ doprowadzenia tworzywa: 315.548
Układ + część: 748.892

3,43 razy większa liczba elementów

¼ modelu pojawi się w oknie graficznym zaraz po wygenerowaniu siatki bryłowej.

Liczba elementów:
Część: 108,336
Układ doprowadzenia tworzywa: 109,692
Układ + część: 218,028

Analiza wypełnienia; czas pracy procesora: 36 min

3 razy dłuższy czas pracy procesora

Analiza wypełnienia; czas pracy procesora: 12 min