Opcje dostosowania siatki Solid dla insertów i wstawek formy w Moldex3D

Dopasowywanie siatki powierzchniowej pomiędzy wypraską i insertami zapewni dokładniejsze wyniki symulacji; jednak często zajmuje ogromną ilość czasu i ręcznego wysiłku. Narzędzie Gate Rebulid może pomóc użytkownikom udoskonalić siatkę w obszarze przewężki, aby dokładniej opisać złożone zachowanie przepływu tworzywa wokół przewężki. Jednak po zastosowaniu opcji przebudowy przewężki, istnieje szansa, że dopasowanie siatki pomiędzy wypraską i insertem w obszarze przewężki może stać się nieodpowiednie. Aby rozwiązać ten problem, Moldex3D Studio pozwala teraz utrzymanie dopasowania siatki powierzchni kontaktowych pomiędzy wypraską a insertem po zastosowaniu opcji przebudowy przewężki.

Ponieważ różne komponenty wymagają innej rozdzielczości siatki w celu uzyskania odpowiedniej dokładności symulacji, konieczne jest dostosowanie parametrów siatki dla każdego komponentu. Moldex3D zapewnia teraz bardziej elastyczny i łatwy sposób, aby pomóc użytkownikom określić parametry siatki Solid dla każdego komponentu, w tym wypraski i wkładki formy.

Wykonaj poniższe czynności, aby dowiedzieć się, jak zachować dopasowaną siatkę po przebudowie przewężki i dowiedz się, jak określić parametry siatki Solid dla każdego komponentu.

1. Utrzymanie dopasowania siatki powierzchni kontaktowych po przebudowie przewężki.

Krok 1: Przygotuj model CAD zawierający wypraskę, insert oraz przewężkę.
siatka solid Moldex3D

Krok 2 Kliknij ustawienia   (na pasku narzędziowym głównego okna), aby włączyć opcje zachowaj dopasowane powierzchni kontaktu podczas przebudowy przewężki (Keep matched faces during gate rebulid) na karcie Solid w obszarze Meshing Control i kliknij przycisk OK, aby zastosować zmiany.

Uwaga: Ta opcja utrzyma dopasowanie siatki powierzchni kontaktu podczas przebudowy przwężki, więc opcja zezwalaj na niedopasowanie powierzchni (Allow non-matching faces) (ta sama strona) powinna być wyłączona.

siatka solid Moldex3D

Krok 3: Uruchom kreatora generowania siatki Solid na karcie Mesh i kliknij przycisk Generuj, aby utworzyć siatkę powierzchniową i bryłę dla wypraski i insertu.

Uwaga: Jeśli funkcja automatycznego dopasowywania nie jest odpowiednia dla bardziej złożonych modeli, może być konieczne dopasowanie powierzchni kontaktu pomiędzy wypraską i siatką powierzchniową insertu.

dostosowanie siatki solid
siatka solid opcja wyłączona

opcja wyłączona

Opcja włączona: Zachowaj dopasowanie siatki powierzchni kontaktu po przebudowie przewężki

Krok 4: Po wygenerowaniu siatki bryłowej przwężki i układu doprowadzenia tworzywa, oryginalna siatka bryłowa między wypraską a insertem pozostaje taka sama. Można użyć narzędzia Chisel, aby sprawdzić, czy siatka jest nadal dopasowana, czy niedopasowana.

2. Ustawianie parametrów siatki Solid dla wstawek formy

Krok 1: Przygotuj model z wkładką formy i ustaw parametry siatki bryłowej.

Krok 2: W zakładce Mesh kliknij pozycję Parameters , z listy rozwijalnej wybierz Mold Insert , aby ustawić parametry siatki Solid dla wstawki formy (1 warstwa przyścienna BLM, współczynnik odsunięcia ustalany ręcznie = 1).

siatka solid

Krok 3: Uruchom kreatora generowania siatki Solid, aby wygenerować siatkę powierzchniową i siatkę bryłową na modelu. Wypraska ma 5 warstw przyściennych BLM i współczynnik odsunięcia 2, podczas gdy siatka wstawki formy ma 1 warstwę przyścienną BLM i współczynnik odsunięcia 1 (Użyj narzędzia Chisel, aby lepiej sprawdzić wygląd siatki).

siatka solid Moldex3D