Pomiar płaskości w Moldex3D jako narzędzie do szybkiej oceny jakości produktu

W procesie produkcji produktów o wysokiej precyzji ważne są wymagania płaskości w stosunku do niektórych konkretnych powierzchni. Użytkownicy muszą mieć możliwość sprawdzenia, na początku fazy projektowania detalu za pomocą narzędzi CAE, czy płaskość powierzchni jest w zadanej tolerancji.

Moldex3D Studio zapewnia przyjazne i wygodne narzędzie do pomiaru płaskości, aby łatwo zmierzyć płaskość określonych powierzchni po wykonanej analizie odkształceń.

Ponadto wynik pomiaru płaskości może współpracować z symulacją deformacji i innymi funkcjami analizy rezultatów w celu lepszej analizy jakości różnych powierzchni po deformacji.

Krok 1: Zaczynamy

Zakończ symulację odkształceń lub otwórz projekt z wynikiem całkowitego odkształcenia. Kliknij opcję Total Displacement w wynikach Warpage w drzewie projektu.

Krok 2: Określ powierzchnię odniesienia dla pomiaru płaskości

Kliknij opcję Flatness na karcie Result, aby uruchomić kreatora oraz wprowadź nazwę pomiaru. Wskaż siatkę powierzchniową na modelu, aby automatycznie zdefiniować powierzchnię odniesienia. Kliknij opcję Select   aby wskazać nową powierzchnię odniesienia. Kliknij opcję Save, jeśli chcesz dodać kolejny pomiar, lub kliknij opcję Save and Close aby zakończyć.

Uwaga: Za pomocą tej opcji  można kontrolować obszar zaznaczania powierzchni odniesienia.

Krok 3: Wyświetlanie pomiaru płaskości

Pomiar płaskości jest dostępny w drzewie struktury analizy. Aby wyświetlić wyniki pomiaru płaskości muszą być wyświetlane wyniki analizy odkształcenia całkowitego – Total Displacement. Gdy przełączysz się na wyświetlanie innych wyników, pomiar płaskości zostanie wyłączony.

Uwaga: Płaskość określana jest jako suma największych odległości po obu stronach płaszczyzny odniesienia.

Krok 4: Współpraca z innymi funkcjami analizy wyników

Deformacja / kompensacja skurczu: Zastosuj opcję Deformation na karcie Result podczas wyświetlania wyniku pomiaru płaskości. Pomiar płaskości zostanie przeskalowany zgodnie z zastosowaną skalą deformacji. Analogicznie gdy zastosujesz kompensację skurczu pomiar płaskości zostanie przeskalowany.

Porównanie wyników: Jeśli istnieje kilka analiz wykonanych w oparciu o ta samą siatkę (MFE), pomiar płaskości może być wykorzystany jako kryterium oceny jakości wypraski w porównywanych analizach.