Określenie oporu cieplnego w procesie formowania

W symulacji chłodzenia, w celu jej uproszczenia, często zakładamy, że kontakt pomiędzy sąsiednimi elementami jest doskonały i brak jest oporu cieplnego. W rzeczywistości istniejące niedokładności powodują, że opór cieplny zawsze istnieje. Dodatkowo stan powierzchni elementów formujących, które stykają się z tworzywem może być bardzo różny i złożony w procesie wtrysku.

W związku z tym Moldex3D Studio zapewnia narzędzia do ustalenia współczynnika przenikania ciepła (HTC) na karcie definicji warunków brzegowych (BC) tak, aby można łatwo uwzględnić kontaktowy opór cieplny pomiędzy elementami.

Kreator definicji współczynnika przenikania ciepła (Moldex3D HTC Wizard) zapewnia przyjazny i wygodny sposób pracy, dzięki czemu można łatwo przypisać wartości HTC dla elementów z różnych materiałów, różnym ciśnieniem kontaktowym, chropowatością lub przerwami. Ponadto użytkownicy mogą niezależnie ustawiać wartości HTC dla różnych etapów formowania zgodnie z wymaganymi aplikacjami.

Krok 1: Rozpoczęcie pracy

Przygotuj model. Ustalenie współczynnika przenikania ciepła należy dokonać przed ostatecznym sprawdzeniem siatki Final Check. Kliknij ikonę definicji współczynnik przenikania ciepła na karcie definicji warunków brzegowych, aby uruchomić kreator i określ nazwę wprowadzonego warunku.

Uwaga: Ustalenie współczynnika przenikania ciepła jest możliwe TYLKO w trybie siatki Solid.

Krok 2: Określ położenie HTC

Wskaż siatkę powierzchniową na modelu, aby określić położenie HTC. Możesz wskazać wiele powierzchni (klawisz Shift) oraz korzystając z opcji kontroli obszaru zaznaczenia, bardziej efektywnie przypisać HTC do odpowiednich powierzchni. Tryb wskazywania jest aktywny automatycznie po włączeniu kreatora HTC.

Ikona   pozwala go wyłączyć i włączyć ponownie.

Uwaga: Kliknij opcję   aby kontrolować obszar zaznaczania.

Uwaga: W przypadku siatki typu Fast Cool, określone położenie HTC będzie skuteczne TYLKO na powierzchniach pomiędzy częścią a insertem.

Krok 3: Ustawianie wartości HTC

W ustawieniach wartości HTC trzy etapy formowania: In Mold, Mold Release oraz Annealing, są obsługiwane przez różne typy analiz. Zdecyduj dla jakiego etapu formowania określasz wartość HTC i wprowadź właściwą wartość, aby zmodyfikować opór cieplny na wybranych powierzchniach modelu.

Uwaga: Warunek HTC nie jest obsługiwany (nie działa) w analizie typu Standard Warp.

Krok 4: Modyfikowanie danych HTC

Zdefiniowany warunek HTC jest widoczny w drzewie struktury analizy. Wskazanie istniejącego warunku powoduje wyróżnienie go na ekranie. Klikając prawym klawiszem myszy na zaznaczonym warunku HTC można go poddać edycji (Edit) poprzez ponowne przywołanie kreatora lub w razie potrzeby usunąć istniejący warunek.

Krok 5 Uruchamianie analizy

Zakończ pozostałe ustawienia analizy i prześlij przygotowaną analizę do solvera. Po wykonaniu obliczeń możesz sprawdzić rozkład temperatury w wynikach analizy, która została obliczona po zastosowaniu warunku HTC. Na przykład istnieją powierzchnie o wysokiej temperaturze, gdy zastosowana małe wartości HTC.