Co nowego w wersji Moldex3D 2022

Smart Manufacturing

Moldex3D Studio

Twórz konigurowalne raporty analiz

Generuj konfigurowalne raporty, aby zobrazować szczegółowe wyniki poszczególnych analiz definiując i zapisując orientację modelu, obszar i sposób wyświetlania wyników lub konkretne parametry wybranego węzła. Usprawnij komunikację z Klientem wskazując konkretne problemy dotyczące określonego obszaru. Skróć czas potrzebny na tworzenie raportów symulacji wtrysku.

zaawansowane narzędzia pomiarowe

Interpretuj wyniki w poszczególnych obszarach modelu za pomocą nowych ulepszonych narzędzi pomiarowych typu punkty “probe” oraz płaszczyzny przekrojów, które umożliwiają analizę w różnych punktach czasowych poszczególnych wyników.

Moldex3d 2022

Skróć czas obliczeń

Określ kluczowe elementy konstrukcji wyrobu lub formy poprzez zastosowanie narzędzi do “Projektowania eksperymentów – DOE”. Wykorzystaj system Linux do skrócenia czasu przeprowadzania analiz i rozwoju produktu, który od teraz wspiera analizy DOE oraz Shell.

Moldex3d Studio

Nowa funkcja API

Moldex3D Studio API zmienia manualne, systematycznie powtarzane czynności w automatyczny proces obliczeniowy. Pozwala automatycznie skonfigurować analizy, porównać wyniki symulacji oraz zoptymalizować proces oszczędzając Twój cenny czas, który możesz wykorzystać na bardziej istotne elementy codziennej pracy. 

Większa dokładność analizy poprzez zastosowanie cyfrowych odpowiedników - digital twins

Machine Characterization

charakterystyka maszyny

Aby zapewnić, że wyniki symulacji odzwierciedlają rzeczywiste środowisko produkcyjne, budujemy cyfrowe odpowiedniki “bliźniaki” maszyn które oddają ich wydajność i odpowiedź dynamiczną, a następnie stosujemy te dane w analizie CAE, skutecznie zmniejszając lukę między symulacją a rzeczywistością.​​ Specjalny proces charakteryzowania maszyny pozwala stworzyć model matematyczny opisujący jej właściwości, który w postaci biblioteki Moldex3D jest wykorzystywany do przeprowadzania analizy.

Material Characterization

charakterystyka tworzywa

Oprócz cyfrowego odpowiednika wtryskarki, drugim elementem zwiększającym dokładność wyników symulacji wtrysku, jest cyfrowy odpowiednik / bliźniak tworzywa sztucznego. Moldex3D utworzył profesjonalne laboratorium, pracujące w oparciu o certyfikat ISO/IEC 1702, które  wykonuje analizy tworzyw sztucznych. Dzięki przeprowadzaniu dedykowanych analiz zwiększamy dokładność wyników symulacji w zakresie ciśnienia wtrysku, odkształceń i skurczu.

4 główne aktualizacje funkcjonalne

Know What is Going on inside the Barrel

Sprawdz co dzieje się w cylindrze wtryskarki

Symuluj rozkład temperatury i zmiany cieśnienia wewnątrz cylindra wtryskarki przy pomocy analizy fazy plastyfikacji. Uwzględnij geometrię cylindra oraz ślimaka, aby zdefiniować optymalne ustawienia procesu dla danego produktu i wybranej wtryskarki.

Advanced Warpage Analysis​

Zaawansowana analiza odkształceń

Nowa funkcja analizy odkształceń – large deformation – pozwala przewidywać potencjalne zjawiska dużych odkształceń występujące w wypraskach. Ich wczesne wykrywanie na etapie rozwoju nowego produktu, pozwala redukować koszty wdrożenia do seryjnej produkcji.

Fiber-Orientation Simulation

Analiza orientacji włókien

W odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie na redukcję masy spowodowane wyzwaniami środowiskowymi  związanymi z redukcją zużycia paliw kopalnych oraz zapotrzebowaniem na zieloną energię, wprowadzamy analizę orientacji włókien w rozszerzeniach Moldex3D . Modułu GAIM, WAIM oraz CO-Injection zostają wzbogacone o analizę orientacji włókien, aby lepiej przewidywać zachowanie wyprasek produkowanych z tworzyw wzmocnionych włóknem szklanym.

Composite Material Molding

Analiz wtrysku materiałów kompozytowych

Moldex3D Studio od dziś w pełni wspiera analizę odkształceń dla technologii Wet RTM/SMC, dzięki czemu użytkownik jest w stanie porównywać wyniki odkształceń pomiędzy różnymi ustawieniami procesu technologicznego.

Smart Design

Moldex3D SYNC

Inteligentne narzędzia projektowania

Wykorzystując narzędzia Design Parameter Study (DPS) do oceny krytycznych parametrów konstrukcji produktu, jesteśmy w stanie na wczesnym etapie projektu wykryć i wyeliminować potencjalne problemy oraz znacznie skrócić czas potrzebny do optymalizacji całego układu – PRODUKT, FORMA, PROCES.

sDFM - simulation Design for Manufacturing

sDFM (simulation Design for Manufacturing) w usystematyzowany sposób pozwala przeprowadzić proces oceny wykonalności wyrobu. Predefiniowany schemat analizy wykonalności, zapewnia powtarzalny proces analizy sDFM, dzięki czemu w każdym cyklu optymalizacyjnym porównujemy ten sam zestaw parametrów, w ten sam z góry ustalony sposób.

Udoskonalone kreatory budowy układów doprowadzenia tworzywa oraz układów chłodzenia

Runner/Cooling Channel Wizard

kreatory układów doprowadzenia tworzyw / chłodzenia

Najczęściej używane kreatory układów doprowadzenia tworzywa i układów chłodzenia zostały ulepszone pod kątem wydajności ich wykorzystania. Dodano nowe funkcje i bibliotek elementów standardowych, szczegółowo odzwierciedlające rozwiązania stosowane w formach wtryskowych.

Push for Better Mesh Quality

Ulepszone narzędzia tworzenia siatek MESH

Udoskonalone narzędzia importu modeli CAD oraz tworzenia siatek MESH, dzięki którym można w czasie importu modelu wypraski naprawić powierzchnie oraz błędy geometryczne. Tworzenie siatki elementów skończonych jest łatwiejsze i szybsze, dzięki danym wejściowym o dużo wyższej jakość niż w przeszłości.

Smart Management

iSLM

iSLM

Moldex3D iSLM gromadzi cały proces rozwoju produktu, historię analiz, zapisując cały zestaw informacji w chmurze. Dzięki wizualizacji zgromadzonych danych, procesu wdrożenia nowego wyrobu jest przejrzysty, proces podejmowania decyzji jest usprawniony a komunikacja w zespole projektowym szybka i efektywna.

Material Hub Cloud (MHC)

Material Hub Cloud (MHC)

Analizując ponad 8000 tworzyw sztucznych zgromadzonych w bazie danych, łatwo możemy porównywać właściwości fizyczne aby wybrać tworzywo idealne do naszego zastosowania. Dzięki wykorzystania narzędzia Material Selection Guidance, konstruktorzy wyrobów, producenci wyprasek mogą w łatwy sposób odnaleźć materiał odpowiedni do konkretnego zastosowania. Gdy konieczne jest wyszukanie zamiennika do tworzywa, którego aktualnie nie ma na rynku, Material Hub Cloud w prosty sposób wskaże zamiennik analizując kluczowe właściwości niedostępnego materiału.

Smart Learning

Moldex3D Plastics E-Learning​

Moldex3D Plastics E-Learning​

Moldex3D Plastics E-Learning (MPE) jest platformą umożlwiającą osobisty rozwój inżynierów związanych z branżą przetwórstwa tworzyw sztucznych. Informacje na temat budowy maszyn, procesu technologicznego, form wtryskowych zgormadzone są w przejrzysty sposób, tak aby zgormadzona wiedza była przydatna na początku kariery,  jak i mogła być wykorzystana do usystematyzowania wiedzy zgromadzonej poprzez lata doświadczeń. 

Chcesz znać szczegóły? Pobierz PDF korzystając z poniższego formularza.