Wykorzystanie projektowania eksperymentów - Moldex3D DOE, do optymalizacji parametrów procesu wtrysku tworzyw sztucznych.

Podczas formowania tworzyw sztucznych wiele parametrów i warunków procesu decyduje o jakości końcowego produktu. Metoda DOE w Moldex3D Studio pomaga projektantom analizować różne parametry formowania, w tym wpływ geometrii detalu, dobór materiału i warunków procesu w bardziej efektywny sposób.

Kreator DOE Moldex3D obsługuje teraz więcej współczynników kontrolnych, w tym parametry siatki Mesh, rodzaj materiału czy współczynniki jakościowe. Oprócz formowania wtryskowego projektanci mogą również stosować metodę DOE w innych typach procesów, takich jak hermetyzacja układu scalonego. Dzięki zróżnicowanym współczynnikom kontroli i jakości użytkownik może łatwo zoptymalizować procedurę w Kreatorze DOE.

Krok 1. Projektowanie eksperymentu

Przygotuj podstawową analizę (Run), zdefiniuj wszystkie ustawienia, w tym model obliczeniowy, materiał, proces, sekwencję analizy i parametry obliczeniowe. Kliknij prawym przyciskiem myszy na zdefiniowaną analizę (Run) i wybierz Nowy DOE, aby uruchomić Kreator DOE.

Uwaga: Funkcja Moldex3D DOE obsługuje formowanie wtryskowe, formowanie wtryskowe proszków oraz IC Packaging.

Moldex3d moduł DOE

Krok 2. Ustawienie sekwencji analizy

W Kreatorze DOE w obszarze informacyjnym pojawią się predefiniowane ustawienia analizy bazowej oraz sekwencja analizy w zależności od wybranej analizy bazowej, można więc zachować aktualne ustawienia lub wprowadzić potrzebne zmiany. W Metodzie DOE, w tym demonstracyjnym przypadku, zdefiniuj analizę DOE z poziomami i 2 współczynnikami kontrolnymi za pomocą  L4(2^3Metody Taguchi (Taguchi Array).

Moldex3d moduł DOE

Krok 3. Współczynniki kontrolne i jakościowe

Współczynniki kontrolne to parametry, które należy zoptymalizować, a poziom to ich zmienność (zakres i rozdzielczość). W tym przypadku określ materiał (ABS i PP) i czas napełniania (0,8 ~ 1,2) jako współczynniki kontrolne.

Współczynniki jakościowe określają cel optymalizacji. W tym przypadku celem optymalizacji jest:

  • Ciśnienie Dopakowania[Packing_Pressure];  Target: Globalny [Global]; Goal: Jednorodne [Uniform]
  • OdkształcanieCałkowite [Warpage_Total Diplacement];  Target: Odległość1 [Distance1]; Goal: Mniejsza [Smaller])

Dla obu współczynników ustaw Waga 1, co oznacza, że współczynniki są równie ważne.

Uwaga: Od wersji Moldex3D 2021 obsługiwane są pliki Mesh & Material jako współczynniki kontrolne. Ponadto funkcja odkształcenia całkowitego obsługuje elementy pomiarowe (zaokrąglenie, płaskość, odległość) jako współczynniki jakości.

moldex3d porady techniczne

Krok 4. Utwórz analizy DOE

Po zakończeniu wszystkich ustawień kliknij Next, aby wyświetlić tabelę DOE, a następnie kliknij Create, aby potwierdzić i wygenerować analizy DOE, w tym analizę zoptymalizowaną . Wyślij wszystkie analizy DOE do obliczeń, a analiza zoptymalizowana będzie miała najlepsze wyniki zgodnie ze współczynnikami jakości uzyskanymi w innych analizach

Moldex3d DOE

W obszarze wyników DOE w analizie zoptymalizowanej można wybrać opcję wyświetlania odpowiedzi współczynnika jakości i odpowiedzi współczynnika S/N lub kliknąć Informacje DOE, aby ponownie otworzyć Kreator DOE, aby podsumować wszystkie przebiegi DOE i ich współczynniki jakości. Użytkownicy mogą wprowadzić różne wartość współczynników kontroli, aby przewidzieć zachowanie współczynników jakości przy różnych ustawieniach.

porady techniczne moldex3d
Moldex3D DOE