Zaawansowane funkcje analizy chłodzenia 3D

Symulacja systemu chłodzenia Moldex3D obsługuje następujące analizy i ustawienia:

  • Analiza modelowania turbulencji
  • Analiza układu chłodzeniaz efektem chropowatości kanału 
  • Wybór warunków brzegowych na wlocie czynnika: ciśnienia lub natężenia przepływu

Poniższe porady i wskazówki pomogą użytkownikom Moldex3D zrozumieć zastosowanie analizy chłodzenia 3D. Jeśli chodzi o analizę efektu chropowatości powierzchni kanału chłodzącego i efektu turbulencji, do prawidłowego przeprowadzenia symulacji niezbędne są odpowiednie parametry i ustawienia. Zapoznaj się z demonstracją, aby uzyskać szczegółowe ustawienie analizy chłodzenia 3D.

Analiza efektu chropowatości w modelowaniu turbulencji

Aby rozpocząć analizę chłodzenia 3D, niezbędna jest siatka mesh typu Solid. Należy również zaznaczyć wybór “Uruchom analizę kanału chłodzenia bryłowego 3D” z listy rozwijanej w zakładce Cool parametrów obliczeniowych (patrz rys. 1). W ustawieniu domyślnym modelowania turbulencji, wartość chropowatości powierzchni kanału chłodzącego jest określona jako 0,02. Użytkownicy zawsze mogą zmienić tą wartość w zależności od swoich potrzeb.

Rys. 1 Ustawienia parametrów obliczeniowych / Cool

Wyniki analizy chłodzenia 3D obejmują wektor prędkości płynu chłodzącego, linie płynięcia i ciśnienie płynu chłodzącego, co pozwala użytkownikom zbadać zachowanie przepływu czynnika chłodzącego (patrz rys. 2 i 3).

Rys. 2 Wyniki analizy chłodzenia 3D
Rys. 3 Linie płynięcia czynnika chłodzącego

Wybierz warunek brzegowy dla wlotu czynnika chłodzącego

W zakładce “Kanał chłodzący/pręt grzejny” warunek brzegowy wlotu chłodziwa można określić jako natężenie przepływu lub ciśnienie (patrz rys. 6).

Rys. 4 Warunek brzegowy wlotu określony jako ciśnienie
Rys. 5 Warunek brzegowy wlotu określony jako natężenie przepływu
Rys. 6 Ustawienie parametrów wlotu chłodziwa