Moldex3D 2023 - co nowego!

Od momentu premiery Moldex3D 2022 aż do dziś, producent oprogramowania koncentrował się nad:

  • dalszą poprawą wiarygodności, dokładności obliczeń
  • zwiększeniem wydajności obliczeń, tak aby czas realizacji projektów skrócić do minimum
  • wzrostem, rozwojem systemu poprzez dodanie nowych funkcji oraz nowych rodzajów analiz
  • dalszą poprawą automatyzacji procesu przeprowadzania analiz

Klikając poniższe ikony, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi każdego z obszarów usprawnień systemu Moldex3D.

Wiarygodność

Zwiększenie dokładności symulacji wtrysku, pzwiększona dokładność solwera, rozszerzenie możliwości symulacji różnych procesów produkcyjnych oraz udoskonalanie danych materiałowych w celu poprawy wydajności i maksymalizacji wartości dodanej symulacji.

Poprawiona wydajność solverów

Udoskonalone przewidywanie odkształceń

Odmienne materiały mają różne właściwości, które mogą wpływać na wyniki analizy skurczu i deformacji.

Centrum badawczo-rozwojowe Moldex3D Smart Design and Manufacturing w minionym roku wykorzystało ponad 400 materiałów do przeprowadzenia prawdziwych prób form wtryskowych. Porównaliśmy wyniki skurczu, wagi i krystaliczności z wynikami symulacji, aby zoptymalizować parametry materiałów w bibliotece Moldex3D.

Moldex3D 2023 - Warpage Verification Enhancement

Lepsza analiza odpowietrzeń w gnieździe formującym

Konstrukcja formy wtryskowej musi uwzględniać kanały odpowietrzające, aby proces wypełnienia gniazda formującego odbywał się płynnie, bez niedolewów oraz przypaleń.

Moldex3D 2023 ulepsza analizę odpowietrzeń, uwzględniając ściśliwość i temperaturę powietrza, Symulacja zmiany temperatury i ciśnienia powietrza w gnieździe formującym podczas procesu wypełniania, pozwala użytkownikom porównać różne projekty odpowietrzenia i wybrać najlepszy z nich.

Moldex3D 2023 - Air Effect Prediction

kompleksowa analiza kanałów chłodzących

Szybkość przepływu i rozpraszanie ciepła to kluczowe czynniki skutecznego chłodzenia. Aby poradzić sobie z bardziej skomplikowanym projektem produktu, projekt układu chłodzenia jest również bardziej skomplikowany i czasami wymaga konformalnego układu chłodzenia. Realne odzwierciedlenie układu chłodzenia formy wtryskowej w modelu do symulacji wtrysku, gwarantuje dużo lepszą dokładność analizy wypełnienia gniazda formującego oraz rozkładu temperatury na powierzchni formującej.

Moldex3D 2023 sprawia, że tworzenie geometrii i siatki systemu kanałów chłodzących jest płynniejsze i bardziej intuicyjne. Użytkownicy mogą bezpośrednio ustawić parametry kanału chłodzącego, co pozwala systemowi automatycznie utworzyć siatkę przegrody i kanału chłodzącego oraz przyspieszyć ogólną analizę wtrysku.

Teraz wspieramy tworzenie i symulację kolektora wraz z wężami znajsującymi się poza formą wtryskową. Uwzględniamy również rzeczywisty wpływ regulatora temperatury formy w symulacji, dzięki czemu symulacja natężenia przepływu czynnika chłodzącego i rozpraszania ciepła będzie dokładniejsza.

Comprehensive Cooling Channel Simulation

wysokiej jakości dane materiałowe

Poprawa jakości materiałów, opymalizacja interfejsu użytkownika

Dobra charakterystka materiału ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia prawidłowych wyników analizy. Dzieki możliwości porównywania wielu parametrów, baza materiałów Moldex3D staje się bardziej niezawodnym elementem każdej z analiz. Zupełnie nowy interfejs z aplikacją wizualną jest coraz bardziej przyjazny dla użytkownika i łatwiejszy do porównania wybranych materiałów

Enhancing Data Quality and Optimizing User-Friendly Interface

Wysoka
wydajność

Dzięki potężniejszym narzędziom do naprawy siatki i kreatorom układów wlewowych można szybko uzyskać pożądane rezultaty. Wykorzystując możliwości obliczeniowe platformy chmurowej i bardziej kompletnej platformie zarządzania danymi iSLM możesz sprawić, że każde zadanie będzie bardziej efektywne przy mniejszym wysiłku.

Szybsza moc obliczeniowa

Poprawa wydajności obliczeniowej

Komputery wielordzeniowe są w tej epoce coraz bardziej popularne. Moldex3D obsługuje obliczenia równoległe wielordzeniowe, wieloprocesorowe i klastrowe, co pozwala użytkownikom na elastyczną alokację zasobów obliczeniowych i efektywne skrócenie czasu symulacji.

Porównaliśmy wydajność Moldex3D 2022 i 2023: W przypadku siatek o objętości 1,68 miliona elementów skończonych z 8-rdzeniowym procesorem szybkość analizy Enhanced Warp wzrosła o 50%, a szybkość analizy wyżarzania – o 80%.

Jeśli użyjemy obliczeń równoległych 16 rdzeni, szybkość analizy przez Moldex3D 2023 wzrasta prawie 20-krotnie, co znacznie poprawia wydajność symulacji

Computing Performance Improvement

Wykorzystanie "Cloud Computing"

Moldex3D Cloud-Connect

Dzięki obliczeniom o wysokiej wydajności (HPC) możemy dobrze wykorzystać zasoby chmury, aby podnieść konkurencyjność przedsiębiorstw na wyższy poziom.

Najnowsze rozwiązanie Moldex3D Cloud-Connect zajmuje tylko 40 minut, aby wdrożyć i zainstalować najnowszą wersję Moldex3D na platformach chmurowych AWS, Azure i Google. Dzięki funkcji automatycznego skalowania użytkownicy mogą dostosować liczbę węzłów obliczeniowych i zwiększyć wydajność swojej pracy.

Obsługujemy również funkcję automatycznego oszczędzania, która może automatycznie włączać i wyłączać węzły obliczeniowe, umożliwiając przedsiębiorstwom zaoszczędzenie do 72% kosztów dzięki planowi na żądanie.

Moldex3D Cloud-Connect

Udoskonalona współpraca między projektem a analizą

Moldex3D SYNC

W procesie rozwoju produktu CAD i CAE powinny ze sobą współpracować. Międzywydziałowa współpraca z udostępnianiem danych, konwersją, eksportem i importem stała się codzienną rutyną inżynierów.

Moldex3D SYNC pomaga złagodzić żmudną codzienną pracę. W pełni integruje oprogramowanie CAD i CAE, obsługuje NX, Creo i Solidworks, umożliwia wykonywanie analiz wyprasek bezpośrednio w oprogramowaniu CAD. Odczytując natywne pliki geometrii, można uniknąć wad geometrii i poprawić jakość siatki.

Aby jeszcze bardziej poprawić efektywność optymalizacji projektu, Moldex3D SYNC udostępnia funkcję Design Parameter Optimization (DPS), która umożliwia ustawienie szeregu parametrów geometrycznych, przystąpienie do analizy wsadowej, wykonanie wieloparametrowych lub wieloobiektywnych porównań, przedstawienie wyników w postaci współrzędnych równoległych, a następnie znaleźć najbardziej odpowiednie parametry zgodnie ze specyfikacjami.

Funkcja sDFM pozwala na dostosowanie specyfikacji jakości produktu. Po przeprowadzeniu analizy możesz bezpośrednio wyświetlić kwalifikujące się elementy w SYNC, osiągnąć optymalizację projektu produktu!

Moldex3D SYNC

System RPS

Dzięki analizie formowania możemy przewidzieć odkształcenie produktu i ocenić, czy mieści się ono w kwalifikowanym zakresie. W przeszłości dane te musiały być przekształcane za pomocą współrzędnych miejscowych urządzeń pomiarowych, abyśmy mogli porównać wyniki symulacji z wynikami wtrysku w tych samych współrzędnych odniesienia.

Teraz Moldex3D Studio obsługuje system punktów odniesienia (RPS), który może szybko dostosować współrzędne pomiarowe do rzeczywistego mocowania i pozycji pomiarowej, pomagając w zakończeniu rozwoju i zapewnieniu jakości w produkcji próbnej. Dane wymiarowe gotowego produktu można bardziej intuicyjnie porównać z wynikami symulacji i nie ma potrzeby ręcznego przeliczania współrzędnych

Reference Point System

Moldex3D iSLM

Data Management Platform for Smart Molding

iSLM to platforma do zarządzania danymi dla branży projektowania form i formowania tworzyw sztucznych. Użytkownicy mogą tworzyć bazę danych dla projektów symulacyjnych, śledzić postęp prac, wyszukiwać i porównywać różne przypadki symulacji w iSLM. Platforma oferuje dostosowany interfejs jakości, dzięki któremu użytkownicy mogą szybko określić, czy część/forma spełnia określone kryteria.

W 2023 roku użytkownicy mogą wyszukiwać modele, przesyłając pliki CAD, oszczędzając czas i wysiłek związany z wyszukiwaniem i porównywaniem plików w całej bazie danych.

Ponadto udoskonaliliśmy funkcję Scientific Molding, która łączy symulację Moldex3D z rzeczywistymi parametrami procesu, ciśnieniem wtrysku i masą części, aby uzyskać optymalne ustawienia.

Smart Manufacturing

Dwukierunkowa integracja symulacji wtrysku i realnej produkcji

Naszym celem zawsze było ustanowienie skutecznego połączenia między symulacją wtrysku a rzeczywistym procesem wtrysku, niezależnie od tego, czy chodzi o dokładny import najbardziej odpowiednich parametrów wyników do maszyny, czy też zastąpienie charakterystyki maszyny w oprogramowaniu do symulacji.

Moldex3D 2023 integruje wtryskarki FANUC i Sumitomo, a użytkownicy mogą teraz importować parametry procesu i krzywe reakcji wtryskarek do Moldex3D. System może następnie wykorzystywać do analizy dokładniejsze dane maszyny, a zoptymalizowane parametry wtrysku są przesyłane z powrotem do maszyna. To znacznie skraca czas wdrożenia form, zapewnia integrację procesów wirtualnych i rzeczywistych oraz pomaga przedsiębiorstwom wejść w nową dziedzinę inteligentnej produkcji.

imflux - Nowy rodzaj symulacji wtrysku

iMFLUX

Moldex3D obsługuje proces iMFLUX, oferując unikalną symulację wtrysku pod niskim stałym ciśnieniem, która może pomóc w tworzeniu produktów o mniejszej deformacji i krótszym czasie cyklu.

Dzięki Moldex3D 2023 użytkownicy mogą ocenić korzyści przed rozpoczęciem produkcji. Możemy znaleźć najlepsze okno formowania (takie jak optymalne ciśnienie wtrysku) na podstawie wyników symulacji, unikając wysokiego ciśnienia wtrysku, przewidując przepływ stopu w celu optymalizacji lokalizacji czujnika i pomagając w kolejnych ustawieniach parametrów kontroli PFA (czynnik procesu A) w celu osiągnięcia najlepszej redukcji ciśnienia wtrysku.

Bardziej wydajny proces tworzenia siatki mesh

Reduckji

Użyj narzędzia „Uprość”, aby zmniejszyć liczbę elementów siatki, zachowując cechy modelu. Korzystanie z uproszczonego modelu siatki w analizie dużych deformacji może znacznie skrócić czas obliczeń

Mesh Quantity Simplification

Wzrost

Wiele nowych funkcji, w tym symulacja optyczna MCM, symulacja warstwy tkaniny kompozytowej, obsługa większej ilości formatów plików CAD i CAE, rozwiązania dla różnych złożonych wyzwań związanych z formowaniem tworzyw sztucznych.

Nowe sposoby pracy i obsługiwane formaty

Bardziej wszechstronna symulacja elementów optycznych

Części optyczne wymagają wysoce precyzyjnej technologii formowania wtryskowego. Należy wziąć pod uwagę kluczowe czynniki, takie jak współczynnik załamania światła, kontrola geometrii i obrazowanie optyczne. W przypadku grubych części optycznych można zastosować formowanie dwuetapowe w celu poprawy jakości produktu i skrócenia czasu cyklu produkcyjnego.

Moldex3D 2023 obsługuje symulację formowania dwukomponentowego części optycznych, która może dokładnie obliczyć naprężenia szczątkowe indukowane przepływem i naprężenia szczątkowe indukowane termicznie pierwszego komponentu, dzięki czemu można prawidłowo opracować drugi komponent, co ułatwia optymalizację lub projektowanie zmiany. Jeśli chodzi o wyniki, można również wyeksportować kombinację trybów izochromatycznych i izoklinicznych w celu intuicyjnej oceny wyników symulacji.

More comprehensive optical simulation

Optymalizacja projektu warstwy tkaniny

Moldex3D zapewnia dokładniejsze wyniki analizy formowania dla procesów RTM i SMC, aby pomóc w produkcji lekkich i funkcjonalnych materiałów kompozytowych.

W przypadku coraz większej liczby zastosowań ciągłej warstwy tkaniny, Moldex3D 2023 obsługuje formaty LS-DYNA lub Abaqus, aby ułatwić projektowanie warstw tkaniny w materiałach kompozytowych i zwiększyć dokładność wyników symulacji poprzez uproszczenie skomplikowanego procesu analizy.

Fabric Layer Design Optimization

Lepsza wizualizacja wyników poprzez dostosowanie raportów

Aby ocenić, czy produkt jest zgodny, czy nie, konieczne jest posiadanie spójnych limitów kontroli jakości. Raporty tworzone przez różne osoby, przestrzegające tych samych warunków kontroli jakości i czytelności, mogą skrócić czas i obniżyć koszty.

Teraz dzięki Moldex3D 2023 możesz dostosowywać projekty symulacyjne, generować raporty, porównywać wszystkie wyniki symulacji z tą samą perspektywą i warunkami oraz jasno określać najbardziej odpowiednie warunki procesu wtrysku.

Zwiększamy również intuicyjność fizycznych wielkości procesu wtrysku. Użytkownicy mogą bezpośrednio dostosowywać oś czasu, aby uzyskać obraz ruchu, w tym front płynięcia stopu, temperaturę i ciśnienie w dowolnym momencie.

Report Customization and Visualization

Automatyzacja

Programuj własne sekwencje analiz za pomocą bardziej wszechstronnego interfejsu API. Odblokuj wydajniejszy przepływ pracy dzięki IMOLDING hub i MHC w MOLDIVERSE.

Moldex3D API

Więcej funkcji API

Obsługa oprogramowania CAE i interpretacja wyników symulacji wymaga zasobów ludzki o określonej wiedzy inzynierskiej. W przypadku ograniczonej siły roboczej zastosowanie automatyzacji może zmniejszyć nakład pracy i poprawić efektywność procesu analizy.

Najnowszy interfejs API Moldex3D pomaga tworzyć skrypty powtarzalnych operacji do wykorzystania w realizowanych projektach symulacji wtrysku. Użytkownicy mogą dostosować proces analizy i dostosować parametry, aby stworzyć najbardziej odpowiedni zautomatyzowany sposób pracy.

More API Support Functions

Aplikacja API: Zmiana parametrów procesu wtrysku dla wielu analiz

Podczas przetwarzania za pomocą DOE i optymalizacji projektu, niezależnie od tego, czy dostosowano dowolny parametr formowania, czy tylko zmieniono materiał, konieczne jest powtórzenie całej konfiguracji, aby rozpocząć nowy przebieg symulacji w tradycyjnym procesie analizy.

Dzięki Moldex3D API wysoce powtarzalne procesy i ustawienia parametrów formowania można zautomatyzować i uprościć za pomocą parametrów zdefiniowanych przez użytkownika w plikach tekstowych. Na przykład parametry siatki (rozmiar siatki, liczba warstw BLM), materiał i warunki formowania można zaimportować za pośrednictwem interfejsu API, co może skrócić czas ustawiania parametrów i poprawić wydajność. Jednocześnie przedsiębiorstwa mogą projektować znormalizowane procesy za pośrednictwem interfejsu API, aby ograniczyć błędy ludzkie i zaoszczędzić więcej czasu i kosztów.

Moldiverse

Material Hub Cloud (MHC)

MHC wykorzystuje duże zbiory danych właściwości materiałów z Moldex3D Material Center, które są certyfikowane przez ISO 17025. Oferujemy nie tylko materiały, ale także szereg narzędzi do zarządzania, przeglądania i filtrowania, które pomagają przedsiębiorstwom:

  • Wydajniej wyszukiwać odpowiedni materiał
  • Ustanawiać i standaryzować wspólną listę materiałów
  • Skracać czas dostarczania danych i zapewniać ich spójność

Wewnętrzne zmierzone dane są dostępne na potrzeby dopasowania danych materiałowych w celu wyeksportowania pliku krzywej do symulacji Moldex3D.

Material Hub Cloud (MHC)

iMolding Hub

Tworzenie cyfrowej bazy danych własnych maszyn do formowania to duży krok w kierunku Przemysłu 4.0!

iMolding Hub zapewnia użytkownikom intuicyjny interfejs do tworzenia własnej biblioteki maszyn i przesyłania informacji, takich jak producent i nazwa modelu. Po zbudowaniu profilu maszyny użytkownicy mogą zamówić usługę charakteryzacji maszyny, pobrać raport i plik charakterystyki na iMolding Hub. Użytkownicy mogą również korzystać z obszernej biblioteki maszyn do przeglądania, edytowania i wyszukiwania w dowolnym miejscu i czasie, niezależnie od posiadanych urządzeń.

iMolding Hub

Moldex3D University

MOldex3D University tworzy ekskluzywną cyfrową platformę edukacyjną dotyczącą przetwórstwa tworzyw sztucznych, w tym e-learning Moldex3D Plastics (MPE), zasoby do webinarów i wszystkie nowe szkolenia z oprogramowania Moldex3D.

Interaktywne i profesjonalne treści szkoleniowe opracowane przez ekspertów Moldex3D umożliwiają przekazanie profesjonalnej wiedzy z zakresu tworzyw sztucznych w dowolnym miejscu i czasie, podnosząc Twoje umiejętności i produktywność.

Moldex3D University
Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć sie więcej na temat Moldex3D 2023!