bon na cyfryzację - otrzymaj dofinansowanie na zakup oprogramowania moldex3D

maksymalna wartość dofinansowania –  300 tys. zł

Czym jest bon na cyfryzację?

Bon na cyfryzację to bezzwrotna dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, mająca na celu wsparcie przedsiębiorstw stawiających na rozwój w kierunku cyfryzacji.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony
w terminie:

  • ogłoszenie konkursu 6 września 2021 r.
  • rozpoczęcie naboru wniosków 20 września 2021 r.
  • zakończenie naboru wniosków 20 października 2021 r.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 25 000 000 Euro

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu: 

Projekty polegające na wdrożeniu rozwiązań cyfryzacyjnych i zwiększeniu wykorzystania technologii cyfrowych w MŚP w wyniku pandemii koronawirusa.

Celem działania jest sprzyjanie tworzeniu warunków skutecznego funkcjonowania MŚP w sytuacji wystąpienia epidemii COVID-19 oraz po jej zakończeniu.

Typ beneficjenta: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Preferowane wybrane branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię COVID-19.

Maksymalny % poziom dofinansowania: 85 %.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 60 tys. PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 300 tys. PLN.

Finansowaniu będą podlegały projekty polegające na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez MŚP innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Projekt może dodatkowo polegać na wdrożeniu innowacji produktowej (wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu) powiązanej z wdrażaną innowacją procesową. Instrument ten, dzięki wprowadzeniu i wykorzystaniu w przedsiębiorstwie technologii cyfrowych, powinien spowodować zmianę sposobu działania, procesów przedsiębiorstwa, dotyczących produkcji, świadczenia usług, organizacji lub dodatkowo zmianę produktów przedsiębiorstwa.

Wsparcie przyznawane będzie w formie ryczałtu, skalkulowanego przez przedsiębiorcę na podstawie szacunku wydatków do poniesienia w ramach projektu.

Jeśli nie wiesz czy ten program jest dla Ciebie skontaktuj się z nami a odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

www.pawform.pl

biuro@pawform.pl

 +48 697 401 083

Zapraszamy!