Warp

Na podstawie analizy Flow, Pack, Cool moduł Moldex3D Warp umożliwia użytkownikom wykonywanie analizy True 3D wypaczeń na grubych częściach i analizę tych części, które charakteryzują się zróżnicowaną grubością. Z modułem Warp użytkownicy mogą łatwo i skutecznie poprawić jakość wypraski i dokonać jej optymalizacji. Dla materiałów wzmacnianych moduł Warp zawiera teorię kompozytów włóknistych oraz wyniki orientacji włókien, a także prognozę skurczu anizotropowego i wypaczeń. Ponadto, moduł zawiera linki Warp z modułów I2 do współpracy z oprogramowaniem do analizy strukturalnej.

Możliwości

 • Wyznaczenie końcowego kształtu detalu jeszcze przed procesem formowania
 • Analiza form pojedynczych i familijnych
 • Ocena nierównomiernych efektów chłodzenia na wypaczeniach
 • Ocena wpływu skurczu objętościowego na wypaczenia
 • Oceny wpływu orientacji cząsteczek i/lub włókien na wypaczenia (moduł Moldex3D Fiber jest wymagany do przewidzenia orientacji włókien
 • Ocena efektu wypaczenia wewnątrz formy
 • Ocena deformacji termicznej bryły formy
 • Wyznaczanie wywołanych za pomocą temperatury naprężeń resztkowych
 • Określenie dowolnych dwóch punktów w celu wyznaczenia współczynnika liniowego skurczu pomiędzy dwiema lokalizacjami
 • Zdefiniowanie dowolnej płaszczyzny odniesienia dla łatwego pomiaru ugięcia
 • Oddzielna suma przemieszczeń osi x, osi y, przemieszczeń osi Z pokazuje deformację w każdym kierunku
 • Eksportowanie wypaczonych wyprasek/modeli w formacie STL lub formacie Moldex3D Mesh dla dalszych badań
 • Eksportowanie odwrotnego kształtu wypaczenia w formacie STL lub formacie Moldex3D Mesh dla dalszych badań

Funkcje

Analiza wypaczeń

 • Obliczenia ostatecznego kształtu części, spowodowanego skurczem materiału, zmianą temperatury oraz ciśnieniem

Analiza naprężeń

 • Analiza kurczenia się detalu oraz jego odkształceń po wtrysku tworzywa sztucznego
 • Analiza naprężeń szczątkowych wewnątrz detalu
 • Obliczanie resztkowego naprężenia, powstałego podczas całego cyklu formowania, łącznie z wpływem temperatury i ciśnienia, rozkładem orientacji włókien i cechami geometrycznymi

Analiza materiału anizotropowego

 • Właściwości anizotropowe są obliczane na podstawie materiałów otrzymanych z orientacji analizy przepływowej
 • Anizotropowe właściwości są przenoszone do systemu CAE w celu analizowania struktury części o właściwościach powstałych w procesie technologicznym

Efekt ograniczenia analizy formy

 • Czasami wypaczenia powstają już wewnątrz formy, gdy wtryskiwane jest tworzywo sztuczne.Wówczas detal nie może się kurczyć i deformować w dowolny sposób, ponieważ zapobiega temu wewnętrzna sztywność formy
 • Obliczanie wpływu sztywności formy zwiększa dokładność analizy