Viscoelasticity (VE)

Viscoelasticity (VE)
Jakie są możliwości Moldex3D?
 • Obliczanie takich właściwości tworzyw sztucznych jak lepkość i sprężystość
 • Przewidywanie naprężeń resztkowych wywołanych przepływem i wizualizacja rozkładu zmienności molekularnej
 • Przewidywanie naprężeń powstających w detalu na skutek jego krzepnięcia i odprężania
 • Przewidywanie miejsc na detalu, w których naprężenia normalne i ścinające osiągają maksymalne wartości
 • Przewidywanie rozkładu cząstek tworzywa i odkształceń
 • Łączenie z analizą naprężeń szczątkowych (z modułem Moldex3D Optics) w celu przewidywania właściwości optycznych
Ocena produktu z modułem Moldex3D Viscoelasticity

Tworzywa sztuczne posiadają zarówno swoją lepkość jak i sprężystość. Trudno jest dokładnie opisać zmiany ich własności podczas procesu formowania wtryskowego przy użyciu klasycznej mechaniki płynów lub ciał sprężystych.Aby uświadomić sobie jak znaczące skutki te właściwości materiału mają na jakość produktu lub jego strukturę, konstruktorzy muszą dysponować profesjonalnymi narzędziami symulacji, przewidującymi wypełnienie formy różnymi rodzajami tworzyw. Moldex3D Viscoelasticity pomaga użytkownikowi wizualizować wypełnienie różnymi odmianami polimerów. Ponadto, może być zintegrowany z modułami Moldex3D Warp lub Optics, co daje pozwala przeprowadzać zaawansowane analizy wtrysku

Wykorzystanie
 • Elektronika
 • Motoryzacja
 • Przemysł Optyczny
 • Przemysł Medyczny
 • Przedmioty użytku codziennego
Odkryj możliwości Moldex3D
 • Przewidywanie naprężeń resztkowych

Naprężenia resztkowe są silnie związane z właściwościami lepkości i sprężystości polimerów. Właściwości te wpływają na jakość produktu wytrzymałość i zmęczeniową materiału. Mogą być sklasyfikowane jako naprężenia szczątkowe cieplne oraz naprężenia szczątkowe indukowane – wywołane przepływem.

Przewidywanie naprężeń von Misesa

 • Analiza wypaczeń

Podczas procesu chłodzenia temperatura zmienia się na całym obszarze wypraski. Rozkład temperatury ma znaczny wpływ na powstawanie wypaczeń. Biorąc pod uwagę właściwości lepkości i sprężystości materiałów z tworzyw sztucznych, wyniki analizy deformacji są bardziej zbliżone do rzeczywistości.

(a) z analizą VE

(b) bez analizy VE

 • Analiza wypaczeń

Podczas procesu chłodzenia temperatura zmienia się na całym obszarze wypraski. Rozkład temperatury ma znaczny wpływ na powstawanie wypaczeń. Biorąc pod uwagę właściwości lepkości i sprężystości materiałów z tworzyw sztucznych, wyniki analizy deformacji są bardziej zbliżone do rzeczywistości.

(a) 48 sekund

(b) 144 sekundy

Zmiany temperatury w symulacji procesu odprężania