Tworzenie i modyfikacja siatki BLM

Domyślna wielkość siatki BLM zaproponowana przez system zależna jest od wielkości części.
Możemy zmodyfikować globalny rozmiar siatki, modyfikując domyślną zaproponowaną przez system wartość rozmiaru siatki.

Globalny domyślny rozmiar siatki

Modyfikacja globalnego rozmiaru siatki

Zagęszczanie siatki
Po akceptacji globalnego rozmiaru siatki system automatycznie przechodzi trybu modyfikacji siatki lokalnie.
Na wskazanej krawędzi lub krawędziach możemy decydować o ilości węzłów lub o rozmiarze siatki.

Modyfikacja globalnego rozmiaru siatki dotyczy wszystkich krawędzi modelu.

Na zaznaczonej krawędzi zmieniono ilość węzłów z 5 na 20.