Symulacja wtrysku proszków metali i ceramiki wraz z charakterystyką materiałów w module Moldex3D Powder Injection Molding (PIM)

Odpowiednie wyselekcjonowanie i przygotowanie materiału wsadowego jest jednym z najważniejszych czynników odpowiadających za poprawne przeprowadzenie procesu wtryskiwania proszków. Aby zapewnić odpowiednią jakość tzw. zielonych części (detali przed usunięciem z nich lepiszcza) niezbędne jest gruntowne sprawdzenie właściwości wykorzystanego surowca w celu lepszego dopasowania parametrów procesu wtrysku. Dla przykładu, ustalenie odpowiedniego położenia punktów wtrysku pozwala uniknąć niezrównoważonego profilu płynięcia materiału i zapewnia lepszą kontrolę nad temperaturą procesu. Moldex3D Material Lab dostarcza klientom właściwości reologiczne surowca wsadowego o niskiej wartości prędkości ścinania (jak pokazano na ilustracji 1) tak, by mogli oni sprawdzić parametry poszczególnych materiałów jeszcze na etapie projektowania i ustalania parametrów procesu. Dzięki temu, korzystając z modułu Moldex3D PIM można poprawić jakość tzw. zielonych części, optymalizując wybór surowca wsadowego.

Moduł Moldex3D PIM ma przyjazny dla użytkownika interfejs, będący podobnym do tego interfejsu, który spotkać można w przypadku modułu do symulacji tradycyjnego formowania wtryskowego (CIM). Po przeprowadzeniu analizy wypełnienia, użytkownicy mogą sprawdzić zarówno rozkład gęstości materiału wsadowego jak i rozmieszczenie cząsteczek proszków w celu wykrycia potencjalnych wad powstających wewnątrz i na powierzchni „zielonych części” tak, aby później zoptymalizować ich konstrukcję.

Ilustracja 1. Prędkość ścinania

Ilustracja 2. Rozkład gęstości zielonej części (zarówno proszków jak i lepiszcza)

Ilustracja 3. Cząsteczki proszków w zielonej części przed usunięciem lepiszcza