Studio - przeglądanie wyników

Studio posiada przydatną funkcję porównywania wyników analiz.
Można porównać dwa:

lub cztery wyniki jednocześnie:

Wynik wyświetlany w każdym z okien można dowolnie definiować np.: Jeden wynik z czterech różnych Runów, cztery różne wyniki z jednego Runa itp. Podczas przeglądania wyników bardzo przydatna jest opcja synchronizacji:

Synchronizacja położenia, aby zobaczyć model pod tym samy kątem we wszystkich oknach i sterować nim w jednym z okien:

Synchronizacja rezultatów, aby ustalić te same rezultaty we wszystkich oknach.

Synchronizacja zakresu wyników, aby we wszystkich oknach przy tych samych rezultatach ustalić ten sam zakres wartości.