Stress

Stress
Możliwości
  • Wizualizacja naprężeń i przemieszczeń detalu i wkładki/obtryskiwanych insertów
  • Ocena przemieszczeń detalu pod wpływem pewnych, zewnętrznych obciążeń
  • Ocena wytrzymałości mechanicznej detalu wokół linii łączenia
  • Ocena wytrzymałości konstrukcji detalu wzmacnianego włóknem
Wykorzystanie

Elektronika, motoryzacja, wyroby medyczne, do wyrobu produktów użytku codziennego, w produkcji układów scalonych

Korzyści

Analiza w module Moldex3D Stress powinna być stosowana głównie w celu obserwowania rozkładu naprężeń wewnątrz wypraski i insertów. Rozkład naprężeń ma znaczący wpływ na jakość detalu i wytrzymałość jego konstrukcji; zależy od wielu czynników, w tym temperatury formowania, kształtu i rozmiaru wypraski, właściwości materiału, itp. Naprężenia mogą powodować pęknięcia na detalu, dlatego uzyskanie dokładnych wyników analizy zapewnia zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej i ,w efekcie, czasu użytkowania wyrobu.

Odkryj możliwości Moldex3D
  • Ocena właściwości materiału i parametrów wtrysku pod kątem przewidywania potencjalnych deformacji
  • Przewidywanie możliwych linii łączenia, umożliwia dokładniejsze odwzorowanie ich położenia na detalu
Zjawisko przewężenia można zaobserwować na wynikach przemieszczenia zarysu detalu w kierunku osi Z
  • Wizualizacja orientacji włókien, które będą miały wpływ na wartość skurczu
(a) Niebieski okrąg: włókna niezorientowane; (b) Czerwone kółko: włókna zorientowane  
  • Przewidywanie potencjalnych przesunięć insertu z powodu ciśnienia wywołanego przepływem

Analiza Core Sfift

Analiza Paddle Shift