Solution Add On

Solution Add On – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

CAD Interoperability

 

 

SYNC w przygotowaniu

CADdoctor , opracowany w ramach partnerstwa między Moldex3D i Elysium, służy do naprawy geometrii projektu – umożliwia wymianę danych multi-CAD, upraszcza geometrię i sprawdza jej poprawność. W procesie generowania siatki BLM użytkownicy mogą korzystać z tego narzędzia, aby automatycznie sprawdzać i naprawiać geometrię o niskiej jakości. Moldex3 CADdoctor pomaga poprawić jakość siatki w celu uzyskania lepszych wyników analizy.

Cooling-Channel-Designer moduł opracowany przez Moldex3D i OPM. Aplikacja zintegrowana z Moldex3D Designer, pozwala na szybkie tworzenie linii kanałów chłodzenia konformalnego, opartych na geometrii detalu. Zapewnia szybki i intuicyjny przepływ pracy, pozwalający zbudować pełen system chłodzenia w module Designer. Użytkownicy mogą tworzyć kanały chłodzące automatycznie, na podstawie konturu projektu.

 

Fiber Reinforced Plastics

Fiber wzmacnianie włóknem (FRP) jest szeroko stosowane w przemyśle jako główny sposób poprawiania właściwości termicznych i mechanicznych tworzywa sztucznego, przy niewielkich zmianach wagi.

Stress ocena właściwości materiału i parametrów wtrysku pod kątem przewidywania potencjalnych deformacji.

Digimat – RP

FEA Interface

 

Heat and Cool Management

Advanced Hot Runner systemy gorącokanałowe są szeroko stosowane podczas wtrysku różnych rodzajów tworzyw sztucznych, wykorzystywanych w takich detalach, jak zderzaki (przemysł motoryzacyjny), czy panele LCD/telewizory.

3D Coolant CFD zaprojektowanie efektywnego układu chłodzenia jest niezwykle istotne dla jakości wypraski i czasu trwania cyklu w procesie formowania wtryskowego. Wśród różnych rozwiązań układów chłodzenia, coraz większe znaczenie zyskuje chłodzenie konformalne ze względu na znaczną redukcję wymaganego czasu chłodzenia , a co za tym idzie – kosztów całego cyklu.

 

Injection Molded Plastic Optics

Optics detale optyczne wytwarzane metodą wtrysku stają się obecnie coraz mniejsze i lżejsze. Niestety, zwłaszcza w przypadku małych gniazd formujących, niejednorodność właściwości wtryskiwanego detalu może być znaczna.

Viscoelasticity (VE) tworzywa sztuczne posiadają zarówno swoją lepkość jak i sprężystość. Trudno jest dokładnie opisać zmiany ich własności podczas procesu formowania wtryskowego przy użyciu klasycznej mechaniki płynów lub ciał sprężystych.

DOE & Optimization

Expert ,ptymalizacja projektu, optymalizacja procesów, konstrukcja eksperymentów (DOE)

Special Molding Processes

 

Compression Molding (CM) pod nazwą Compression Molding kryje się metoda przetwórstwa zwana formowaniem tłoczonym.

Injection Compression Molding (ICM) proces wtryskowego formowania tłocznego składa się z procesu wtrysku i procesu sprężania. Stop tworzywa sztucznego jest wtryskiwany do gniazda formy, a następnie jest ściskany.

Powder Injection Compression Molding (PIM) technologia formowania wtryskowego z wykorzystaniem proszków metalu i ceramiki (Powder Ionjection Molding) została zapoczątkowana w 1973 roku.

Gas-Assisted Injection Molding (GAIM) w procesie Gas-Assisted Injection Molding, sprężony gaz jest wtryskiwany do gniazda formy przez kanał przetłoczny podczas fazy wypełnienia tworzywem.

Water-Assisted Injection Molding (WAIM) , czyli tzw. wtrysk z wodą, to specjalny proces przetwórstwa tworzyw sztucznych, wykorzystywany do produkcji wyrobów o doskonałej wytrzymałości mechanicznej i stabilności wymiarowej.

Co-Injection Molding jest procesem sekwencyjnego formowania wtryskowego. Powłokowy materiał, a następnie materiał rdzenia, jest wtryskiwany niejednocześnie do wnęki formy.

Bi-Injection Molding est odmianą procesu formowania wtryskowego z wykorzystaniem wielu komponentów.

Foam Injection Molding w przygotowaniu

Resin Transfer Molding

Chemical Foaming Molding (CFM)

 

IC Packaging

 

 

Viscoelasticity (VE) Tworzywa sztuczne posiadają zarówno swoją lepkość jak i sprężystość.

Compression Molding (CM) Pod nazwą Compression Molding kryje się metoda przetwórstwa zwana formowaniem tłoczonym.

Underfill w przygotowaniu.

CAE Professional Assistant

ScrewPlus w przygotowaniu

iSLM w przygotowaniu