Resin Transfer Molding

Resin Transfer Molding

RTM jest jednym z płynnych procesów kompozytów formujących. Proces RTM jest używany w wielu zastosowaniach, który redukuje czas procesu wytwórczego oraz wzmacnia konstrukcje wyrobu. Ten proces odznacza się wielkim potencjałem w branży produkcji kompozytów, co może przyczynić się do wzrostu efektywności kosztowej przemysłów.

Możliwości Moldex3D
  • Zróżnicowane wypełnienie w płaszczyźnie grubości
  • Wspiera infuzję żywicy kontrolowaną przez ciśnienie lub natężenie przepływu
  • Pozwala na przypisanie różnych przepuszczalności dla różnych regionów
  • Kontroluje ciśnienie/natężenie przepływu oraz otwieranie/zamykanie wielowtryskowe
  • Umożliwia okresowe otwieranie/zamykanie większej ilości dysz wtryskowych w oparciu o sterowanie węzłami typu czujnik
  • Szacuje wpływ odpowietrzenia na kierunek przepływu
  • Pozwala śledzić cząsteczki by zwizualizować wpływ odpowietrzenia na przepływ
Odkrywaj możliwości Moldex3D RTM
  • Wspomaganie infuzji żywicy kontrolowaną przez ciśnienie lub wskaźnik przepływu
  • Wspomaganie w wyznaczaniu przenikalności dla różnych obszarów

Filling behaviors caused by anisotropic permeability along the thickness directions

Symulacja wytwarzania śmigła wiatraka procesem RTM

Zastosowanie w przemyśle

Energetycznym, kosmicznym, samochodowym, elektronicznym, …, produktów konsumenckich