Powder Injection Compression Molding (PIM)

Powder Injection Compression Molding (PIM)
Jakie są możliwości Moldex3D?
 • Wizualizacja rozkładu proszków metalu i ceramiki po wtrysku
 • Przewidywanie potencjalnych wad formowania wtryskowego w postaci wypaczeń i nieestetycznych, ciemnych linii
 • Ocena wpływu szybkości ścinania na stężenie proszku
 • Możliwości optymalnego doboru proporcji proszku i tworzywa sztucznego
 • Obliczanie właściwości wykorzystywanego, termoplastycznego lepiszcza.
 • Optymalizacja warunków procesu wtrysku proszków metalu i ceramiki, takich jak temperatura lub szybkość wypełniania gniazda formującego
Co kryje się pod nazwą Powder Injection Molding?

Technologia formowania wtryskowego z wykorzystaniem proszków metalu i ceramiki (Powder Ionjection Molding) została zapoczątkowana w 1973 roku. Podczas procesu przetwórstwa drobno sproszkowany metal lub materiał ceramiczny jest mieszany z odmierzoną ilością tworzywa sztucznego. Tak przygotowana mieszanina może być ukształtowana jako konkretny, funkcjonalny element poprzez proces formowania wtryskowego, po którym następuje faza wypalania lepiszcza. Ta metoda produkcji umożliwia wtryśnięcie w jednym cyklu wyrobów o skomplikowanych kształtach dla różnorakich gałęzi przemysłu.

Wykorzystanie
 • Motoryzacja
 • Mechanika
 • Wyroby medyczne
 • Przedmioty codzienne
Zalety metody
 • Wysoka wydajność w produkcji masowej skomplikowanych pod względem geometrii wyrobów, podczas której ważna jest precyzja wykonania
 • Jednolita gęstość i grubość ścianek detalu
 • Uzyskany detal nie wymaga (lub wymaga jedynie w niewielkim stopniu) dalszej obróbki
 • Wysoka jakość powierzchni wyrobu, charakteryzująca się odpowiednią płaskością ścianek, które można poddać procesowi polerowania
Możliwości Moldex3D Powder Injection Molding (PIM)
 • Analiza i optymalizacja detalu pod kątem powstawania tzw. czarnych linii

Kluczową kwestią jest możliwość lokalizowania miejsc, na których mogą pojawić się tzw. czarne linie, spowodowane wytrąceniem się fazy proszku od tworzywa, czyli po prostu ich niejednorodnym stężeniem. Powstały defekt estetyczny wpływa negatywnie na jakość wyrobów. Moldex3D PIM pomaga wizualizować rozkład szybkości ścinania oraz stężenie proszku przy założeniu, że maksymalna szybkość ścinania występuje przy niskim stężeniu proszku, w pobliżu ścianki lub punktu wtrysk

Próbka do badania naprężeń: Skoncentrowanie proszku

Próbka do badania naprężeń: Szybkość zastygania