Pack

Korzystanie z modułu Moldex3D Pack (nawet dla części o grubych ściankach lub części o dużych różnicach grubości) umożliwia zbadanie wszystkich czynników występujących przy procesie dopakowania – od wyboru materiału po projekt, punkt wtrysku oraz warunki przetwarzania. Technologia 3D ułatwia dokładne określenie czasu chłodzenia, efektywnego czasu dopakowania oraz właściwego ciśnienia w celu zminimalizowania obszarów o dużym skurczu objętościowym.

Możliwości

 • Przewidywanie wymogów siły docisku w etapie dopakowania
 • Przewidywanie obszarów o dużym skurczu objętościowym
 • Przewidywanie czasu chłodzenia
 • Ocena konstrukcji punktu wtrysku podczas procesu chłodzenia
 • Optymalizacja warunków procesu dopakowania, takich jak czas dopakowania, ciśnienie, przełącznik VP, itp.
 • Ocena i optymalizacja parametrów projektowych
 • Symulacja procesu formowania wieloskładnikowego (wymagany jest moduł Moldex3D MCM)

Funkcje

Analiza wtrysku:

 • Ciśnienie
 • Temperatura
 • Naprężenie wypraski
 • Szybkość zastygania
 • Skurcz objętościowy
 • Gęstość
 • Płynny rdzeń tworzywa
 • Rozkład ciśnienia wtrysku
 • Jakość przepływu
 • Siła docisku
 • Przewidywanie siły docisku

Przewidywanie wielkości obszarów skurczu:

 • Przewidywanie czasu chłodzenia
 • Ocena przyjętego punktu wtrysku
  • lokalizacja punktu wtrysku
  • typ punktu wtrysku
  • rozmiar punktu wtrysku