Moldex3D Advanced Solution

Pakiet Moldex eDesign

Pakiet Moldex3D Advanced oferuje użytkującym go projektantom specjalistyczne rozwiązanie CAE, które daje możliwość stworzenia szczegółowych projektów zarówno detali o cienkiej ściance, jak i elementów bryłowych o skomplikowanych do wtryśnięcia elementach. Interaktywny interfejs, który ułatwia projektowanie poszczególnej części formy oraz zapewnia automatyczne tworzenie siatki, umożliwia użytkownikom pracę w CAD (bez konieczności zaawansowanej wiedzy o tym oprogramowaniu).
Ponadto, różnorodność i jakość elementów zapewnienia dokładność rozwiązań. Połączenie zalet modelowania w technologii 2.5D i 3D w pakiecie Moldex3D Advanced zapewnia dokładne i efektywne optymalizowanie każdego projektu. Użytkownicy są w stanie sprawdzić poprawność detalu, zanim zostanie wyprodukowany. Pakiet Moldex3D Advanced pomaga konstruktorom realizować projekty charakteryzujące się wysoką jakością, a także pozytywnie przyczynia się do obniżenia kosztów rozwoju produktu i skrócenia czasu wprowadzenia go na rynek.

Budowanie wszystkich rodzajów modeli z pełnym systemem doprowadzania tworzywa oraz układem chłodzenia

Pakiet Moldex3D Advanced zapewnia zaawansowane narzędzia do budowy modeli 2,5 D i 3D, które są precyzyjne i efektywne. Siatka 3D eDesign daje możliwość dokładnego zaprojektowania każdego elementu. Automatyczny kreator prowadzi użytkownika przez proces tworzenia układu doprowadzenia tworzywa, systemu chłodzenia i bryły formy, automatycznie wykrywając popełnione błędy. Dodatkowo, program pozwala uzyskać szczegółowe informacje na temat poszczególnych obszarów jak np. opływ tworzywa w pobliżu naroży lub w okolicy punktu wtrysku. Odpowiednio przygotowana symulacja może pozwolić w pełni wykorzystać siłę formowania wtryskowego, uprościć tworzenie modelu i umożliwić inżynierom wdrażanie efektywnych i innowacyjnych pomysłów konstrukcyjnych.

Wspieranie wszechstronnej analizy rozszerzeń dla cennych innowacji procesowych

Pakiet Moldex3D Advanced gwarantuje wierność wyników symulacji wtrysku. Posiada wbudowane, potężne algorytmy generowania siatki umożliwiające szybkie obliczenia zarówno elementów powłokowych, jak i złożonejgeometrii 3D. Ponadto, elastyczne możliwości tworzenia siatkimogą znajdować zastosowanie również w przypadku symulacji najbardziej zaawansowanych procesów wtrysku. Pakiet Moldex3D Advanced zapewnia unikalną możliwość zastosowania obliczeń równoległych o wysokiej wydajności oraz sprawia, że symulacje True 3D są szybkie i efektywne.

Automatyczne generowanie raportów i prezentacja wyników na wiele sposobów

Narzędzia do obróbki umożliwiają użytkownikom bieżącą modyfikację procesu formowania za pomocą wykresów i animacji. Z automatycznego generatora raportów można korzystać w celu uzyskania szybkiej wizualizacji efektów pracy. Moldex3D usprawnia optymalizację projektu, co przekłada się na skrócenie czasu wdrażania produktu oraz na jego wysoką jakość. Użytkując Moldex3D, wzbudzasz zaufanie klientów.

Co wchodzi w skład pakietu Moldex3D Advanced Solution


Flow

Możliwości analizy modułu Moldex3D Flow dają wgląd w zachowanie przepływającego tworzywa sztucznego (zarówno w skali makro, jak i w skali mikro) – przepływ określany jako „fontanna”, wpływ sił bezwładności i grawitacji. Z Moldex3D Flow można w pełni zrozumieć jak postępuje przepływ tworzywa, dokładnie określić, gdzie są linie łączenia i czy może dość do niekompletnego wypełnienia gniazda formującego


Quick Flow

Dodatek Quick Flow ma za zadanie skrócić maksymalnie czas doboru punktu wtrysku. Jest to całkowita nowość w Moldex3D, która jest standardową, całkowicie bezpłatną opcją od wersji R16. W zależności od analizowanego detalu oraz posiadanego sprzętu, średni czas przeprowadzanej analizy w Quick Flow jest 15x krótszy.


Pack

Korzystanie z modułu Moldex3D Pack (nawet dla części o grubych ściankach lub części o dużych różnicach grubości) umożliwia zbadanie wszystkich czynników występujących przy procesie dopakowania – od wyboru materiału po projekt, punkt wtrysku oraz warunki przetwarzania…


Cool

Oparty na technologii True 3D, moduł Moldex3D Cool jest skutecznym narzędziem do dokładnego analizowania temperatury formy, sprawności kanałów chłodzących oraz wymaganego czasu chłodzenia, już w fazie projektowania. Moldex3D Cool jest użytecznym narzędziem diagnostycznym do wykrywania ewentualnych wad systemu regulacji temperatury formy…


Warp

Na podstawie analizy Flow, Pack, Cool moduł Moldex3D Warp umożliwia użytkownikom wykonywanie analizy True 3D wypaczeń na grubych częściach i analizę tych części, które charakteryzują się zróżnicowaną grubością. Z modułem Warp użytkownicy mogą łatwo i skutecznie poprawić jakość wypraski i dokonać jej optymalizacji…


MCM

Formowanie wieloskładnikowe jest jedną z najważniejszych metod dywersyfikacji produkcji, która polega na rozwoju uformowanego z tworzywa sztucznego produktu. Moduł Moldex3D MCM symuluje proces formowania z wielu składników, w tym obtrysk metalowych elementów (insertów/wstawek) i obtrysk sekwencyjny lub jednoczesny (multi-shot)…


3D Coolant CFD

Zaprojektowanie efektywnego układu chłodzenia jest niezwykle istotne dla jakości wypraski i czasu trwania cyklu w procesie formowania wtryskowego. Wśród różnych rozwiązań układów chłodzenia, coraz większe znaczenie zyskuje chłodzenie konformalne ze względu na znaczną redukcję wymaganego czasu chłodzenia , a co za tym idzie…


RIM (Reaction Injection Molding)

Moldex3D RIM Solution is able to analyze the reactive injection molding process for thermoset materials. The typical applications include injection molding of unsaturated polyester, polyurethane, liquid silicon rubber, epoxy molding compound, etc. It is capable of simulating cavity filling and curing, part warpage, fiber orientation, multi-component process, etc.


Mesh

Moduł Moldex3D Mesh obsługuje wiele rodzajów elementów skończonych, zarówno dwuwymiarowych (triangual, quadrilateral) jak i trójwymiarowych (tetrahedral, prismatic, hexagonal, voxel (brick) oraz pyramid. Użytkownik możewybierać między nimi, aby stworzyć model siatki w zależności od konkretnych potrzeb symulacji.


Designer BLM

Moldex3D Designer BLM (Boundary Layer Mesh) is one of the most suitable mesh technologies for CAE application of plastic injection molding. The powerful meshing kernel allows users to apply different mesh types for different attribute such as cavity, part insert, runner, and cooling channel. Non-matching mesh topology is supported for all standard analysis items including flow, pack, cool and warp. Especially in MCM application, solver will automatically calculate the continuous results between part and part insert. Users can significantly shorten the time in pre-processing phase as well.


Designer

Moldex3D Designer jest modułem wykorzystywanym do tzw. „pre-processingu”, czyli obróbki wstępnej projektu. Automatyczny generator siatki (True 3D) oraz inteligentny kreator, wspomagający modelowanie, wspiera użytkownika w dopracowaniu różnych elementów istotnych w procesie symulacji, takich jak punkt wtrysku, kanały wlewowe, system chłodzenia…


Studio

Moldex3D Studio jest wszechstronną platformą do robienia analiz. Intuicyjny interfejs zaprojektowany w stylu zakładek, pozwala użytkownikowi na przeprowadzenie symulacji na jednej platformie. Czytelne ikony oraz zintegrowana analiza przemieszczeń „przed i po”.


Viewer

Moldex3D Viewer to darmowy program służący do komunikacji, który pozwala użytkownikom na łatwe i szybkie przeglądanie wyników analizy. Obsługuje projekty wykonane w modułach eDesign, Solid i Shell. Użytkownicy mogą obejrzeć w doskonałej jakości wady i zalety wszystkich symulacji i udostępnić w łatwy sposób wizualizacje swoim współpracownikom…


Parallel Computing

Trzy główne wymagania użytkowników CAE to dokładność, szybkość obliczeń i łatwość obsługi. Technologia True 3D simulation spełnia nie tylko te wymagania, ale oferuje również więcej korzyści, takich jak integracja CAD, dokładność, możliwość uproszczania detali,… itp.