Mesh

Moduł Moldex3D Mesh obsługuje wiele rodzajów elementów skończonych, zarówno dwuwymiarowych (triangual, quadrilateral) jak i trójwymiarowych (tetrahedral, prismatic, hexagonal, voxel (brick) oraz pyramid. Użytkownik możewybierać między nimi, aby stworzyć model siatki w zależności od konkretnych potrzeb symulacji.

Korzyści

 • Moldex3D Mesh bazuje na Rhino4, dlatego dziedziczy wszystkie potężne możliwości eksploatacji CAD Rhino, które mogą ułatwić użytkownikom wstępne przetwarzanie
 • Rozwój Moldex3D Mesh koncentruje się na potrzebach użytkownika oraz opiera się w swoich założeniach na prostocie i skuteczności
 • Szerokia funkcjonalność dla siatek typu pure triangle surface meshing oraz quadrilateral
 • Zautomatyzowane generowanie siatek typu tetra, boundary layer meshing, hybrid meshing oraz voxel meshing
 • Funkcjonalne narzędzia sprawdzające topologię siatki oraz umożliwiające jej edycję
 • Moldex3D Mesh obsługuje wiele typów elementów skończonych z programów typu CAE oraz geometrii CAD, może wypełniać lukę pomiędzy tymi środowiskami oprogramowania
 • Moldex3D Mesh dodaje wartości przez bezpośrednią integrację z produktami Moldex3D
 • Bezproblemowa integracja oferuje kompletne ustawienia atrybutów do symulacji formowania wtryskowego
 • Redukuje czas i koszty związane z analizą numeryczną poprzez bezpośrednie wykorzystanie geometrii CAD w najprostszym środowisku komputerowym.

Funkcje

 • Obsługiwane pliki: IGES, STEP, ACIS, Parasolid, CATIA, Creo (Pro / Engineer), Unigraphics, SolidWorks, AutoCAD, STL i in.
 • Wszechstronna kontrola gęstości siatki
 • Możliwość wygenerowania siatki powłokowej strukturalnej i niestrukturalnej
 • Możliwość przebudowy istniejącej, niestrukturalnej siatki powłokowej lub bryłowej
 • Automatyczne generowanie siatki typu tetrahedral
 • Alternatywne algorytmy nakładanie siatki tetrahedral
 • Automatyczne tworzenie elementów siatki typu pyramid
 • Automatyczne generowanie siatki typu boundary layer
 • Automatyczne udoskonalenie powierzchni siatki według charakterystycznej geometrii
 • Półautomatyczne generowanie siatki typu hexahedral & prism elements
 • Wsparcie metody hybrid meshing
 • Wsparcie tworzenia siatki voxel meshing
 • Funkcja generowania siatki bryłowej przy wykorzystaniu linii
 • Funkcja sprawdzania topologii elementów typu shell/solid
 • Wsparcie w lokalnym zagęszczaniu sitaki
 • Możliwość usuwania małych powierzchni przy tworzeniu siatkipowierzchniowej
 • Graficzna kontrola jakości stworzonych elementów
 • Automatyczne ulepszanie jakości elementów solid/shell
 • Automatyczna poprawa słabej jakości powłoki shell/solid
 • Automatyczna definicja grubości dla elementów powłokowych
 • Automatyczna naprawa uszkodzonych elementów w topologii siatki
 • Wspiera łączenie węzłów siatek powłokowych i bryłowych
 • Ustawianie atrybutów dla symulacji wtrysku
 • Wspieranie funkcji wczytywania warunków brzegowych dla analizy CAE
 • Wspieranie funkcji ustalania atrybutów dla wtryskiwanych detali
 • Obsługa funkcji przypisanych do modelowania układów scalonych

Formaty, które są obsługiwane przez Moldex3D Mesh