MCM

Formowanie wieloskładnikowe jest jedną z najważniejszych metod dywersyfikacji produkcji, która polega na rozwoju uformowanego z tworzywa sztucznego produktu. Moduł Moldex3D MCM symuluje proces formowania z wielu składników, w tym obtrysk metalowych elementów (insertów/wstawek) i obtrysk sekwencyjny lub jednoczesny (multi-shot). Oparte na technologii True 3D, spektakularne możliwości analizy Moldex3D MCM stanowią potężne narzędzie do dokładnej analizy interakcji między różnymi składnikami oraz dalszej optymalizacji projektu. Ponadto, moduł ten pomaga w przewidywaniu wypaczeń spowodowanych niedopasowaniem właściwości różnych materiałów, wydłużonym czasem chłodzenia i asymetrycznym skurczem we wtryskiwaniu dwukolorowym lub obtryskiwaniu, … itp.

Możliwości

  • Symulacja formowania z pomocą insertów, obtrysku jednoczesnego lub sekwencyjnego.
  • Ocena przepływu i ciśnienia przepływu stopu wokół plastikowych lub metalowych wstawek
  • Ocena wpływu obtryskiwanego materiału na wydajność chłodzenia formy i rozkład temperatury we wstawce podczas procesu wtrysku
  • Ocena oddziaływania wtryskiwanego i obtryskiwanego materiału na potencjalne wypaczenia wypraski
  • Ocena właściwości mechanicznych poszczególnych elementów (orientacja włókien) podczas procesu wtrysku oraz analiza wypaczeń
  • Wykrywanie problemów wynikających z degradacji termicznej tworzywa w wyniku przegrzania
  • Przewidywanie zmian temperatury wewnątrz wstawki w procesie formowania
  • Wykorzystanie technologii obliczeń równoległych, aby zwiększyć szybkość kalkulacji i rozszerzyć możliwości analizy