Viewer

Moldex3D Viewer to darmowy program służący do komunikacji, który pozwala użytkownikom na łatwe i szybkie przeglądanie wyników analizy. Obsługuje projekty wykonane w modułach eDesign, Solid i Shell. Użytkownicy mogą obejrzeć w doskonałej jakości wady i zalety wszystkich symulacji i udostępnić w łatwy sposób wizualizacje swoim współpracownikom, partnerom i klientom na całym świecie. Moldex3D Viewer oferuje kompleksową platformę komunikacyjną, która pomaga użytkownikom skutecznie weryfikować i optymalizować projekt.


Moldex3D oferuje przeglądarkę projektów do pobrania za darmo. Użytkownicy mogą eksportować różne wyniki analizy z Moldex3D. Projekt jest zapisywany do kompaktowego pliku RSV i wyeksportowany do przeglądarki MoldexViewer. Jest to wygodniejsze rozwiązanie podczas prezentowania i omawiania wyników projektu. To także dobry sposób na poprawę ogólnej wydajności pracy i wzmocnienie konkurencyjności firmy na rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych.

 

Cechy i zalety

> Wizualizacja wyników analiz przeprowadzanych w modułach eDesign, Solid i Shell

> Użytkownik może zdecydować, które elementy analizy wyeksportować, co minimalizuje wielkość pliku

> Użytkownicy mogą zmieniać wygląd Moldex3D Viewer według indywidualnych preferencji

> Możliwość organizowania i segregowania różnych grup wyników

> Dynamiczna zmiana poszczególnych widoków

> Możliwość tworzenia animacji wyników

 

Co potrafi Moldex3D Viewer?

Przenośny format pliku RSV

Plik RSV (wizualizowanie wyników w Viewer) to kompleksowe rozwiązanie, dzięki któremu można odczytywać wyniki analizy Moldex3D. Zawiera wszystkie wyniki analiz wyeksportowanych z Moldex3D Project. Zawiera także informacje o topologii i geometrii danego modelu oraz parametrach symulacji. Użytkownicy bez problemu mogą udostępniać ten niewielki plik klientom.

Definiowane przez użytkownika wyświetlacza wyników [NOWOŚĆ]

Użytkownicy mogą zdecydować, który wynik analizy detalu będzie wyeksportowany do Moldex3D Viewer (format RSV). Pozwala to użytkownikom na przeanalizowanie tego, co ich najbardziej interesuje w projekcie oraz na zmniejszenie rozmiaru pliku.

Skalowalne wartości odkształcenia [NOWOŚĆ]

Moldex3D Viewer umożliwia określenie skali prezentowanych wyników deformacji oraz stworzenie ich animowanych prezentacji. To pozwala na obserwację potencjalnych deformacji w kierunkach osi X, Y i Z. Dzięki temu użytkownicy mogą wskazać tendencję detalu do wypaczania się w określonym kierunku.

Funkcja ruchomego przekroju projektowanego detalu

Funkcje ruchomego przekroju pomagają użytkownikom obserwować wewnętrzne zmiany temperatury i węzły cieplne w detalu. Płaszczyzny przekrojów mogą poruszać się wraz z osią albo w dowolnym,  zdefiniowanym przez użytkownika kierunku. Płaszczyzny te mogą być również swobodnie obracane.

Dynamiczne Izopowierzchnie [NOWOŚĆ]

Użytkownicy mogą definiować pojedyncze lub wielokrotne izopowierzchnie modelu, wykorzystując stałe wartości wtrysku takie jak: ciśnienie, temperatura i prędkość. Pomaga użytkownikom ocenić wyniki analizy w określonych okolicznościach i przewidzieć problemy związane z wtryskiem, np. wypaczenia, deformacje, wciągi, nierównomierne płynięcie tworzywa, itp.

 

 

Obsługiwane języki

Angielski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, japoński

 

Wymagania systemowe