Gas-Assisted Injection Molding (GAIM)

Gas-Assisted Injection Molding (GAIM)
Jakie są możliwości Moldex3D?
 • Wizualizacja zachowania podczas wtrysku z gazem i prognozowanie przepełnienia
 • Wizualizacja rozkładu zmiennej grubości ścianek
 • Wizualizacji wzajemnej proporcji grubości ścianek i rdzenia
 • Przewidywanie potencjalnych wad wyprasek, takich jak linie łączenia, widoczne strugi płynięcia tworzywa, czy wypaczenia detalu
 • Skrócenie czasu chłodzenia, redukcja wagi detalu i zmniejszenie naprężeń resztkowych
Co kryje się pod nazwą Gas-Assisted Injection Molding?

W procesie Gas-Assisted Injection Molding, sprężony gaz jest wtryskiwany do gniazda formy przez kanał przetłoczny podczas fazy wypełnienia tworzywem. Wtłaczany gaz drąży wewnątrz detalu sieć kanałów i pomaga odformować wypraskę. Proces ten jest wykorzystywany głównie przy produkcji detali o strukturze cienkościennej, o niewypełnionym w środku rdzeniu, itp.

Wykorzystanie
 • Elektronika
 • Motoryzacja
 • Wyroby medyczne
 • Przedmioty codzienne
Zalety
 • Znaczna oszczędność materiału, a tym samym zmniejszenie wagi wyrobów
 • Skrócenie czasu chłodzenia
 • Optymalizacja i minimalizacja ciśnienia wtrysku i dopakowania oraz siły zwarcia formy
 • Zminimalizowanie naprężeń resztkowych i wypaczeń na detalu
Możliwości Moldex3D Gas-Assisted Injection Molding (GAIM)
 • Definiowanie wtrysku z gazem z jednym lub wieloma punktami wtrysku
 • Wizualizacja rozkładu proporcji grubości ścianek i rdzenia
 • Ocena optymalnej lokalizacji punktu wtrysku gazu i tworzywa
 • Optymalizacja konstrukcji kanału doprowadzającego gaz pod kątem jego rozmiaru lub przebiegu
 • Przewidywanie potencjalnych problemów podczas wtrysku z gazem (efekt narożnikowy, przedmuch) na podstawie rozkładu grubości ścianek

Nakładki na słuchawki

 • Obsługa różnych metod produkcyjnych jak np. niepełne wtryśnięcie, metoda pełnego wtrysku i obszaru przelewowego
 • Możliwość zdefiniowania i kontrolowania krok po kroku ustawień ciśnienia wtryskiwanego gazu podczas wykonywanej analizy wtrysku
 • Obliczanie optymalnej ilości tworzywa, jaka powinna być dobrana podczas wtrysku z gazem
 • Obsługa funkcji obliczeń równoległych w celu redukcji czasu obliczeń

Metoda niepełnego wtrysku

Zawór regionu przelewowego i sterowanie punktem wtrysku