Flow

Możliwości analizy modułu Moldex3D Flow dają wgląd w zachowanie przepływającego tworzywa sztucznego (zarówno w skali makro, jak i w skali mikro) – przepływ określany jako „fontanna”, wpływ sił bezwładności i grawitacji. Z Moldex3D Flow można w pełni zrozumieć jak postępuje przepływ tworzywa, dokładnie określić, gdzie są linie łączenia i czy może dość do niekompletnego wypełnienia gniazda formującego.

Możliwości

 • Wgląd w proces wtryskiwania tworzywa, by zobaczyć jak wypełnienia formę
 • Przewidywanie w 3D zjawisk takich jak: przepływ fontannowy, bezwładność przepływu, czy efekt ogrzewania się tworzywa (na skutek jego lepkości)
 • Przewidywanie linii łączenia w celu ich minimalizacji lub likwidacji
 • Przewidywanie miejsc zmykania powietrza
 • Określanie ciśnienia wtryskiwanego tworzywa oraz ciśnienia wymaganej siły docisku
 • Ocena jakości układu kanałów wlewowych w celu zminimalizowania ilości materiału i zbalansowania wtrysku
 • Optymalizacja położenia punktu wtrysku i jego rozmiaru, aby zminimalizować linie łączenia i osiągnąć zrównoważone dopakowanie
 • Optymalizacja parametrów procesu wypełniania, takich jak czas wtrysku, temperatura, RAM, profil wypełnienia, itp.
 • Symulacja procesu wypełniania form wielogniazdowych lub familijnych
 • Symulacja procesu formowania wieloskładnikowego (wymagany jest moduł Moldex3D MCM)

Analizowane czynniki

 • Stały przepływ tworzywa sztucznego
 • Przewidywanie czasu topienia przodu
 • Ciśnienie
 • Temperatura
 • Naprężenia wypraski
 • Szybkość zastygania tworzywa
 • Prędkości w kierunkach X, Y, Z
 • Skurcz objętościowy
 • Gęstość
 • Plastyczny rdzeń doprowadzanego tworzywa
 • Prędkość całkowita
 • Pole wektorowe prędkości
 • Zmiana ciśnienia podczas wtrysku
 • Siła zaciskania formy w X, Y, Z
 • Zmiana przepływu tworzywa w formie podczas procesu napełniania
 • Przewidywanie siły docisku
 • Przewidywanie linii łączenia
 • Przewidywanie miejsc zamykania powietrza
 • Ocena projektu kanałów wlewowych
  • umiejscowienie układu doprowadzania tworzywa
  • rozmiar układu doprowadzania tworzywa
  • typ układu doprowadzania tworzywa
 • Ocena projektu punktu wtrysku
  • lokalizacja punktu wtrysku
  • rodzaj punktu wtrysku
  • rozmiar punktu wtrysku