Fiber

Fiber
Możliwości
 • Przewidywanie długości oraz orientacji włókien krótkich i długich tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem
 • Definiowanie długości włókien, średnicy i koncentracji pod kątem kurczliwości i odkształceń
 • Kontrolowanie wytrzymałości wypraski na jej poszczególnych partiach i na liniach łączenia
 • Wsparcie obliczeń dla materiałów wzmacnianych płatkami
 • Przewidywanie występowania różnych współczynników sprężystości w całym detalu
 • Przewidywanie współczynnika liniowego rozszerzalności cieplnej (CLTE)
 • Możliwość eksportu anizotropowych właściwości detalu poprzez moduły Moldex3D FEA i Micromechanics Interface
Wykorzystanie

Elektronika, motoryzacja, wyroby medyczne, do wyrobu produktów użytku codziennego, w produkcji układów scalonych

Symulacja dla tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem

Wzmacnianie włóknem (FRP) jest szeroko stosowane w przemyśle jako główny sposób poprawiania właściwości termicznych i mechanicznych tworzywa sztucznego, przy niewielkich zmianach wagi. Długość włókien i orientacja ma wielki wpływ wyżej wymienione właściwości. Wytrzymałość detalu może być zwiększona przez zwiększenie długości włókna; jednocześnie, orientacja włókien indukowana w procesie formowania powoduje anizotropowe właściwości dla tworzyw sztucznych. W celu utrzymania stabilności jakości produktu, symulacja długości i orientacji włókien staje się bardzo ważna dla użytkowników, którzy uzyskują optymalne wyniki i warunki procesu.

Przewidywanie orientacji włókien (powierzchnia)  
Dynamiczne wizualizowanie orientacji włókien w przekrojach  
Okryj Możliwości Moldex3D:
 • Zastosuj technikę badania anizotropowych właściwości przy wykorzystaniu modelu Rotary Diffusion (iARD) w połączeniu z Retarding Principal Rate (RDR)
  • Większa dokładność symulacji orientacji włókien i rozkładu zmieniającego się modułu sprężystości detalu
  • Tworzenie pełnej charakterystyki dla orientacji długich włókien, biorąc pod uwagę m. in. ich elastyczność
  • Skoncentrowanie się na mniejszej liczbie parametrów modelu, co ułatwia wprowadzanie zmian do projektu
 • Przewidywanie rozkładu długości włókien
  • Wizualizacja długości włókien po wtrysku
  • Możliwość obserwacji zjawiska łamania się włókien na całym obszarze wypraski
 • Pomoc w symulacji orientacji płatków
  • Przewidywanie właściwości mechanicznych i wypaczeń na orientacji płatków
  • Przewidywanie smug spowodowanych płynięciem i liniami łączenia na detalu