FEA Interface

FEA Interface
Możliwości
 • Generowanie siatki solid
 • Lokalizowanie wypaczeń na siatce
 • Analiza naprężeń resztkowych, temperatury, ciśnienia oraz przepływu
 • Wyniki analizy na siatce zdefiniowanej przez użytkownika
 • Możliwości analizy anizotropowych właściwości mechanicznych (z modułem Micromechanics Interface)
Wykorzystanie

Elektronika, motoryzacja, wyroby medyczne, do wyrobu produktów użytku codziennego, w produkcji układów scalonych

Dlaczego warto użytkować moduł FEA Interface?

Oprogramowanie CAE do symulacji wtrysku tworzyw sztucznych jest szeroko stosowane w przemyśle w celu sprawdzania poprawności konstrukcji i optymalizowania procesu wtrysku. Charakterystyka tworzyw jest zależna od procesu formowania. Jednakże, właściwości materiału nadane mu podczas procesu produkcji, jak np. anizotropowe właściwości mechaniczne wynikające z orientacji włókien, mogą okazać się niewystarczające j(eśli weźmiemy pod uwagę wymagania stawiane końcowemu produktowi). Moldex3D FEA Inteface jest zintegrowany z takim oprogramowaniem jak: ANSYS, ABAQUS, LS-DYNA, Marc, Nastran, Radioss, Digimat, Converse, itp. Pomaga użytkownikom importować wyniki analizy z Moldex3D, takie jak orientacja włókien lub naprężenia szczątkowe, do oprogramowania do analizy strukturalnej. Dzięki temu użytkownicy mogą jeszcze dokładniej ocenić wytrzymałość konstrukcj

Wspomaganie oprogramowania:
 • ANSYS
 • ABAQUS
 • LS-DYNA
 • Marc
 • MSC.Nastran
 • NENastran
 • NX-Nastran
 • Radioss
 • Digimat (with Micromechanics Interface)
 • Converse (with Micromechanics Interface)
Odkryj możliwości Moldex3D
 • Integracja Moldex3D z Workbench
  • Wbudowany pasek narzędzi Moldex3D w interfejs użytkownika ANSYS Mechanical
  • Pozwala na ustalenie parametrów analizy i przeglądanie otrzymanych wyników
  • Pozwala na transmisję danych materiałowych pomiędzy różnymi rodzajami siatek
  • Pozwala wyeksportować dane nt. naprężeń termicznych lub naprężeń powstałych na skutek przepływu tworzywa, temperatur na koniec procesu dopakowania i chłodzenia oraz początkowych odkształceń detalu po wyciągnięciu z formy
 • Poprawa wydajności podczas integracji z ABAQUS
  • Wspieranie pełnej analizy modelu w ABAQUS
  • Pełna integracja modelu anizotropowego dla analizy naprężeń ABAQUS
  • Oszczędność czasu obliczeń i pamięci podczas uruchamiania analizy naprężeń ABAQUS
 • Możliwości analiz w module Micromechanics Interface (Digimat pokazane jako przykład poniżej)
  • Eksport oryginalnych i zdefiniowanych przez użytkownika plików z siatką detalu
  • Eksport danych dotyczących orientacji włókien do programów ANSYS, ABAQUS, LS-DYNA w celu dalszej analizy strukturalnej