Expert

Expert
Jakie są możliwości Moldex3D ?
 • Optymalizacja projektu
 • Zwiększenie jakości i wydajności docelowego wyrobu
 • Skrócenie czasu cyklu i kosztów produkcji
 • Zwiększenie jakości i wydajności produkcji
DOE i Optymalizacja

Formowanie wtryskowe jest bardzo skomplikowaną procedurą, na którą składa się zaprojektowanie wypraski i formy, dobór odpowiedniego tworzywa i warunków procesu. Zmiana każdego z powyższych czynników ma znaczący wpływ na materiał i przebieg cyklu. Ze względu na złożoność oddziaływania wielu czynników podczas wtrysku tworzyw sztucznych, konwencjonalna metoda prób i błędów staje się nieefektywna. Moldex3D Expert został opracowany, aby pomóc konstruktorom w dobraniu optymalnych warunków procesu przy użyciu metody DOE (Design of Experimnet).

Wykorzystanie
 • Elektronika
 • Przemysł optyczny
 • Motoryzacja
 • Wyroby medyczne
 • Przedmioty użytku codziennego
 • Obtrysk układów scalonych
Odkryj możliwości Moldex3D Expert
 • Optymalizacja projektu
  • Lokalizacja punktu wtrysku
  • Dobór rozmiaru kanałów wlewowych

Różne możliwości doboru punktu wtrysku

Zwizualizowany profil wypełnienia gniazda formującego

 • Optymalizacja procesów
  • Temperatura formy i czas
  • Profil przepływu
  • Profil ciśnienia etapu dopakowania
  • AutoProcess

(a) Oryginalny wynik

(b) Zoptymalizowany wynik

Symulacja przemieszczenia (Optymalizacja temperatury formowania i czasu)

 • Konstrukcja eksperymentów (DOE)
  • Dla materiałów termoplastycznych i termoutwardzalnych
  • Analiza DOE wielu czynników odpowiadających za jakość produktów
  • Dobór optymalnych warunków procesu dla podniesienia wydajności każdego czynnika, związanego z fazą wtrysku