eDesign

Pakiet Moldex eDesign

Moldex3D eDesign jest pakietem łatwym i przejrzystym w obsłudze. Interaktywny interfejs ułatwia konstruowanie detalu i formy oraz zapewnia automatyczne tworzenie siatki. Umożliwia użytkownikom pracę w CAD, bez konieczności zaawansowanej wiedzy o tego rodzaju oprogramowaniu. Szczegółowy model 3D pozwala uzyskać wgląd w projektowany detal, wizualizuje właściwości przepływu i właściwości termiczne oraz optymalizuje te procesy w celu uniknięcia błędów w konstrukcji wypraski. Moldex3D eDesign pomaga konstruktorom projektować detale o wysokiej jakości, obniża koszty rozwoju produktu i skraca czas wprowadzenia go na rynek.

Weryfikuj swój projekt za pomocą Moldex3D eDesign

Automatyczne generowanie raportów i prezentacja wyników

Narzędzia do obróbki danych umożliwiają użytkownikom na wizualizację procesu formowania za pomocą wykresów i animacji. Z automatycznego generatora raportów można korzystać w celu uzyskania szybkiej wizualizacji efektów pracy. Moldex3D usprawnia optymalizację projektu, co przekłada się na skrócenie czasu wdrażania produktu oraz na jego wysoką jakość. Użytkując Moldex3D, wzbudzasz zaufanie klientów.

Przeprowadzaj dokładną analizę numeryczną 3D

Wydajne rozwiązanie analizy 3D kompleksowo sprawdza poprawność detalu . Projektanci, dzięki wszechstronnej analizie, są w stanie uzyskać dogłębną wiedzę o potencjalnych problemach, jakie mogą wyniknąć w procesie wtrysku oraz dostają możliwość wykrycia ewentualnych wad w konstrukcji detalu. Wbudowany, obszerny katalog materiałówi kreator procesu wtrysku pozwala użytkownikom w prosty sposób modyfikować i optymalizować cykl wtryskiwania tworzywa sztucznego, już w początkowej fazie pracy.

Tworzenie projektu z kompletnym układem doprowadzania tworzywa oraz systemem chłodzenia za pomocą kilku kliknięć

Wstępne przygotowanie projektu w module Designer umożliwia interaktywny interfejs dla użytkowników, aby z łatwością modelować detal. Automatyczny kreator prowadzi użytkownika przez proces tworzenia systemu doprowadzania stopionego tworzywa oraz wspomaga budowanie układu chłodzenia formy, aby automatycznie wykryć powstałe błędy. Narzędzia do automatycznego tworzenia siatki upraszczają tworzenie modelu oraz pozwalają projektantom skutecznie optymalizować projekty.

Co wchodzi w skład pakietu eDesign


Flow

Możliwości analizy modułu Moldex3D Flow dają wgląd w zachowanie przepływającego tworzywa sztucznego (zarówno w skali makro, jak i w skali mikro) – przepływ określany jako „fontanna”, wpływ sił bezwładności i grawitacji. Z Moldex3D Flow można w pełni zrozumieć jak postępuje przepływ tworzywa, dokładnie określić, gdzie są linie łączenia i czy może dość do niekompletnego wypełnienia gniazda formującego.


Quick Flow

Dodatek Quick Flow ma za zadanie skrócić maksymalnie czas doboru punktu wtrysku. Jest to całkowita nowość w Moldex3D, która jest standardową, całkowicie bezpłatną opcją od wersji R16. W zależności od analizowanego detalu oraz posiadanego sprzętu, średni czas przeprowadzanej analizy w Quick Flow jest 15x krótszy.


Pack

Korzystanie z modułu Moldex3D Pack (nawet dla części o grubych ściankach lub części o dużych różnicach grubości) umożliwia zbadanie wszystkich czynników występujących przy procesie dopakowania – od wyboru materiału po projekt, punkt wtrysku oraz warunki przetwarzania…


Cool

Oparty na technologii True 3D, moduł Moldex3D Cool jest skutecznym narzędziem do dokładnego analizowania temperatury formy, sprawności kanałów chłodzących oraz wymaganego czasu chłodzenia, już w fazie projektowania. Moldex3D Cool jest użytecznym narzędziem diagnostycznym do wykrywania ewentualnych wad systemu regulacji temperatury formy…


Warp

Na podstawie analizy Flow, Pack, Cool moduł Moldex3D Warp umożliwia użytkownikom wykonywanie analizy True 3D wypaczeń na grubych częściach i analizę tych części, które charakteryzują się zróżnicowaną grubością. Z modułem Warp użytkownicy mogą łatwo i skutecznie poprawić jakość wypraski i dokonać jej optymalizacji…


MCM

Formowanie wieloskładnikowe jest jedną z najważniejszych metod dywersyfikacji produkcji, która polega na rozwoju uformowanego z tworzywa sztucznego produktu. Moduł Moldex3D MCM symuluje proces formowania z wielu składników, w tym obtrysk metalowych elementów (insertów/wstawek) i obtrysk sekwencyjny lub jednoczesny (multi-shot)…


Designer

Moldex3D Designer jest modułem wykorzystywanym do tzw. „pre-processingu”, czyli obróbki wstępnej projektu. Automatyczny generator siatki (True 3D) oraz inteligentny kreator, wspomagający modelowanie, wspiera użytkownika w dopracowaniu różnych elementów istotnych w procesie symulacji, takich jak punkt wtrysku, kanały wlewowe, system chłodzenia…


Studio

Moldex3D Studio jest wszechstronną platformą do robienia analiz. Intuicyjny interfejs zaprojektowany w stylu zakładek, pozwala użytkownikowi na przeprowadzenie symulacji na jednej platformie. Czytelne ikony oraz zintegrowana analiza przemieszczeń „przed i po”.


RIM (Reaction Injection Molding)

Moldex3D RIM Solution is able to analyze the reactive injection molding process for thermoset materials. The typical applications include injection molding of unsaturated polyester, polyurethane, liquid silicon rubber, epoxy molding compound, etc. It is capable of simulating cavity filling and curing, part warpage, fiber orientation, multi-component process, etc.


Viewer

Moldex3D Viewer to darmowy program służący do komunikacji, który pozwala użytkownikom na łatwe i szybkie przeglądanie wyników analizy. Obsługuje projekty wykonane w modułach eDesign, Solid i Shell. Użytkownicy mogą obejrzeć w doskonałej jakości wady i zalety wszystkich symulacji i udostępnić w łatwy sposób wizualizacje swoim współpracownikom…


Parallel Computing

Trzy główne wymagania użytkowników CAE to dokładność, szybkość obliczeń i łatwość obsługi. Technologia True 3D simulation spełnia nie tylko te wymagania, ale oferuje również więcej korzyści, takich jak integracja CAD, dokładność, możliwość uproszczania detali,… itp.