Designer

Moldex3D Designer jest modułem wykorzystywanym do tzw. „pre-processingu”, czyli obróbki wstępnej projektu. Automatyczny generator siatki (True 3D) oraz inteligentny kreator, wspomagający modelowanie, wspiera użytkownika w dopracowaniu różnych elementów istotnych w procesie symulacji, takich jak punkt wtrysku, kanały wlewowe, system chłodzenia, itd. Moduł Designer gwarantuje łatwość obsługi oraz zwiększenie wydajności. Możliwość szybkiego wprowadzenia zmian do projektu owocuje przyspieszoną w czasie optymalizacją i finalizacją.

Moldex3D Designer eDesign Mode

  • aplikacja eDesign wbudowana w moduł Moldex3D Designer
  • w pełni zautomatyzowane generowanie siatki
  • intuicyjny, graficzny interfejs użytkownika
  • szeroka gama opcji wspierających symulację procesu wtrysku
  • wszechstronne i kompleksowe narzędzia do modelowania
  • narzędzia do optymalizacji projektu

i wiele innych

Moldex3D Designer BLM Mode

  • aplikacja wbudowana w moduł Moldex3D Designer
  • zapewnia zaawansowane funkcje automatycznego i półautomatycznego generowania siatki
  • obsługuje dane z programów CAD 3D

Główna różnica między trybem Designer eDesign a trybem Designer BLM – rodzaj generowanej siatki bryłowej

Intuicyjny interfejs użytkownika

Przejrzysty wygląd interfejsu ułatwia obsługę programu – krok po kroku prowadzi użytkownika przez jego kolejne funkcje. Jest to wydajne rozwiązanie, pozwalające na skrócenie czasu potrzebnego do opanowania obsługi programu. Wystarczy zaledwie kilka kliknięć, by przygotować projekt do wstępnego przetwarzania.

Różnorodne układy doprowadzania tworzywa

Moldex3D Designer daje możliwość wielu opcji kreowania systemu doprowadzania tworzywa. Korzystanie z funkcji Runner Wizard pozwala na tworzenie projektu z jednym albo kilkoma punktami wtrysku. Dodatkowo, istnieje możliwość konfiguracji miejsca wtrysku tak, aby było optymalnie dostosowanie do geometrii detalu.

Ulepszona opcja Runner Wizard

Kreator Runner Wizard ułatwia tworzenie kanałów wlewowych o różnorodnych przekrojach poprzecznych, co ułatwia tworzenie geometrii detalu. Technologia True 3D solid mesh daje możliwość zbudowania kompletnego systemu kanałów wlewowych przy wykorzystaniu zaimportowanych modeli STL i/lub krzywych

Projektowanie systemu chłodzenia

Opcja Cooling Wizard pomaga użytkownikom w tworzeniu kompletnego systemu chłodzenia wypraski. Funkcja szablonów systemu chłodzenia pozwala na ich szybkie skonfigurowanie, co wpływa na skrócenie czasu projektowania. Szablon można zapisać z modelem kanałów chłodzenia, by móc je później edytować przy następnym projekcie.

Automatyczny generator siatki

Funkcja generowania siatki True 3D została ulepszona, by efektywniej dzielić model na elementy skończone. Użytkownicy mogą importować modele True 3D CAD, by je edytować, bez trudu wprowadzić zmiany i dokładnie przeanalizować.

Obliczenia równoległe

Moldex3D wykorzystuje nowoczesne, wielordzeniowe procesory, dające możliwość szybkich obliczeń związanych z przygotowaniem siatki, co gwarantuje użytkownikom zaoszczędzenie czasu.