Cool

Oparty na technologii True 3D, moduł Moldex3D Cool jest skutecznym narzędziem do dokładnego analizowania temperatury formy, sprawności kanałów chłodzących oraz wymaganego czasu chłodzenia, już w fazie projektowania. Moldex3D Cool jest użytecznym narzędziem diagnostycznym do wykrywania ewentualnych wad systemu regulacji temperatury formy, takich jak niezrównoważone chłodzenie, albo wydłużony czas odbioru ciepła z formy wtryskowej, spowodowany słabą wydajnością systemu chłodzenia. Dzięki technologii True 3D użytkownicy mogą dokładnie ocenić wydajność układu kanałów chłodzących w celu dalszej optymalizacji konstrukcji i zmniejszenia czasu cyklu wtrysku.

Możliwości

 • Przewidywanie temperatury, podczas procesu wtrysku, panującej w wyprasce, kanałach doprowadzających, kanałach chłodzących oraz we wstawkach
 • Sprawdzenie efektywności zaprojektowanego systemu chłodzenia, uwzględniając różne obiegi wody, wstawki, pojemność cieplną bryły formy, czy wpływ grzałek układu gorąco-kanałowego
 • Minimalizacja problemów związanych z nierównomiernym chłodzeniem
 • Określenie wymaganego czasu cyklu chłodzenia
 • Optymalizacja systemu chłodzenia formy wtryskowej w celu osiągnięcia wydajnego chłodzenia, przy minimalnym czasie cyklu wtrysku
 • Analiza “Mesh-Free eDesign FastCool” do szybkiego sprawdzenia projektu systemu chłodzenia formy
 • Symulacja procesu formowania wieloskładnikowego, w tym formowania przy pomocy wstawki i formowania sekwencyjnego multi-shot (wymagany jest moduł Moldex3D MCM)

Funkcje

Analiza chłodzenia poszczególnych części wypraski

 • Wyznaczanie rozkładu 3D temperatury wewnątrz danej części detalu i wstawki oraz wewnątrz kanałów doprowadzających tworzywo
 • Wyznaczanie zastygniętych obszarów
 • Obliczanie wskaźnika przekazywania ciepła oraz wskaźnika obciążenia cieplnego
 • Obliczanie wymaganego czasu chłodzenia

Analiza chłodzenia Moldbase

 • Wyznaczanie rozkładu temperatury w obrębie bryły formy, wkładek i układu chłodzenia
 • Wyznaczanie wydajności układu chłodzenia
 • Wyznaczanie wpływu insertów na chłodzenie detalu(wymagany jest moduł Moldex3D MCM)
 • Obliczanie wstawek z różnych materiałów takich jak miedź berylowa itp.
 • Weryfikowanie wpływu grzałek (z systemów gorąco-kanałowych) na chłodzenie formy

Analiza sieci kanałów chłodzących

 • Obliczanie temperatury czynnika chłodzącego wzdłuż każdego kanału
 • Wyznaczanie spadku ciśnienia w każdym z kanałów chłodzących.
 • Wyznaczanie liczby Reynoldsa wzdłuż każdego kanału chłodzącego

Auto-zestaw analizy czasu chłodzenia

 • Efektywna ocena wymaganego czasu chłodzenia

Połączenie analizy Flow-Pack-Cool

 • Uwzględnienie wyników strumienia ciepła analizy Flow-Pack do obliczenia chłodzenia
 • Poprawa dokładności analizy Flow, Pack, Cool i Warp

Analiza Transient Cool

 • Pomoc w symulacji procesu różnotemperaturowego wtrysku
 • Obsługa symulacji procesu RHCM
 • Przewidywanie zmienności temperatury w fazie chłodzenia formy