Analiza wtrysku tworzyw sztucznych niezbędną technologią w branży motoryzacyjnej

Zapewnienie zrównoważonego rozwoju jest jedną z najważniejszych sił napędowych innowacji w przemyśle motoryzacyjnym.
Producenci i dostawcy stale zmagają się z coraz bardziej surowymi regulacjami dotyczącymi maksymalnego zużycia paliwa. Rozwój koncepcji samochodów elektrycznych jest jedną z dróg obranych przez koncerny motoryzacyjne, aby spełnić te wymagania. Niestety, ostatnie doniesienia o pożarach, które wybuchały na pokładach aktualnie produkowanych samochodów elektrycznych spowodowały pewne obawy odnośnie bezpieczeństwa i jakości stosowanych akumulatorów. Z uwagi na wagę tego problemu, Moldex3D podjął współpracę z jedną z głównych firm branży motoryzacyjnej w celu wyeliminowania niechcianych deformacji powstających podczas produkcji. W omawianym przypadku, czynnik chłodzący przepływa przez kanały w plastikowych żebrach otaczających akumulator. Powstające deformacje oraz długotrwałe zjawisko pełzania materiału może prowadzić do problemów z dokładnością wymiarową części, a w konsekwencji nawet do wycieku chłodziwa. Utrzymanie dokładności wymiarowej jest kluczowe do uzyskania solidnej konstrukcji produkowanych ogniw. Możliwości programu Moldex3D pozwalają na wyznaczenie powstających w detalu naprężeń resztkowych oraz przewidywanie ich zmian w trakcie cyklu życia części.

Przewidywanie jakości produkowanych detali jest jedną z szeroko wykorzystywanych przez branżę motoryzacyjną możliwości programu Moldex3D. Dzisiaj największym wyzwaniem, jakie staje przed branżą motoryzacyjną, jest spełnienie wyśrubowanych wymagań odnośnie ograniczenia zużycia paliwa. Używanie nowych materiałów (tworzywa wzmacniane długimi włóknami i tworzywa spieniane) pozwala ograniczyć wagę detali, ale stawia przed konstruktorami wyzwania wynikające z ich anizotropowych właściwości mechanicznych i specyficznej mikrostruktury. Dlatego właśnie, Moldex3D stworzył specjalny pakiet rozwiązań dla branży motoryzacyjnej umożliwiający:

  • Weryfikację możliwości zastąpienia elementów metalowych częściami tworzywowymi
  • Przewidywanie mikrostruktury i defektów wyprasek powstałych podczas produkcji
  • Przeprowadzenie analizy strukturalnej części z uwzględnieniem anizotropowych właściwości i nieciągłości materiału
  • Analizowanie zaawansowanych procesów produkcyjnych jak GMT i RTM

Wytrzymałość części uwzględniająca anizotropowość materiału

Nawet dla codziennych zastosowań, takich jak wskazywanie optymalnych lokalizacji punktów wtrysku, czy przewidywanie linii łączenia, wciągów lub deformacji, automatyczny sposób generowania siatki BLM (Boundary Layer Mesh) pozwala szybko przygotować wysokiej jakości model obliczeniowy (model zbudowany z ponad 5mln elementów można podzielić na elementy skończone w mniej niż 4 godziny).

Branża motoryzacyjna wymaga rozwoju materiałów i procesów produkcyjnych nowej generacji. Moldex3D wychodzi tym oczekiwaniom naprzeciw i pomaga projektantom w rozwiązywaniu nawet najbardziej złożonych problemów konstrukcyjnych.