3D Coolant CFD

Zaprojektowanie efektywnego układu chłodzenia jest niezwykle istotne dla jakości wypraski i czasu trwania cyklu w procesie formowania wtryskowego. Wśród różnych rozwiązań układów chłodzenia, coraz większe znaczenie zyskuje chłodzenie konformalne ze względu na znaczną redukcję wymaganego czasu chłodzenia , a co za tym idzie – kosztów całego cyklu. Moldex3D pomaga użytkownikom w ocenie skuteczności zaprojektowanego układu chłodzenia oraz pozwala wykryć potencjalne problemy, które mogą nastąpić podczas wtrysku.

Moźliwości

  • Zwiększenie efektywności chłodzenia skutkujące znaczącą poprawą jakości detalu
  • Przewidywanie wymaganej wydajności kanałów chłodzących.
  • Skrócenie czasu cyklu i kosztów
  • Możliwość obliczania wymaganej temperatury, ciśnienia i prędkości przepływu
  • Przewidywanie potencjalnych linii łączenia, pułapek powietrznych, wypaczeń, wciągów, etc.
  • Przewidywanie rozkładu temperatury w formie
  • Możliwość wykorzystania funkcji obliczeń równoległych w celu przyspieszenia procesu symulacji